AMCON case studies strip

Případové studie Chemikálie

  • Vše
  • YESfloc

YESfloc® COEX88 – Biologické čištění průmyslových odpadních vod

• Dva výrobky nahrazeny jedním
• Lepší skladování a provoz
• Nižší celkové dávkování polymeru o 88 %

YESfloc® (Coagulant) – Biologické čištění průmyslových odpadních vod

• Zlepšený proces sedimentace
• Snížení množství vznikajícího kalu
• Zcela biologicky rozložitelný
• Neobsahuje žádné škodlivé kovy
• Nemá vliv na pH

YESfloc® CP50 – Komunální čistírna odpadních vod až pro 10 000 EO

• Dosažené úspory ročních nákladů na likvidaci kalu o 11 %
• Snížená roční spotřeba polymeru o 20 %