Technologie pro odvodnění a zpracování kalů

„Lisování“ – úspěšná technologie, základ zpracování kalů.

Špičkový výkon dosažený s minimální obsluhou.

Novinky

Tisková zpráva

Takaaki Yamamoto, zakladatel evropské divize japonské společnosti AMCON INC. předává funkci výkonného ředitele

Pronájem odvodňovacího řešení: Výroba potravinářského barviva, Německo

• Odvodňovací řešení s funkcí Plug & Play
• Snížení COD o 50 %
• Obsah sušiny až 30 %
• Okamžité odvodňování kalu

Kontejnerové řešení v 4 820 EO komunální ČOV, Česká republika

• Kontejnerové řešení
• Podíl sušiny dosahuje až: 20,6%
• Rozšíření kapacity zpracování kalu
• Prostorově úsporné