volute duo on site

Inovativní odvodňovací lis
VOLUTE DUO™ – dvě šnekovnice v jednom válci umožňují široký rozsah použití a zároveň zajišťují dlouhou životnost nejdůležitějších komponent stroje.

zpracování kalů, Homepage, AMCON Europe s.r.o.

„Lisování“ – úspěšná technologie a základ zpracování kalů.

Špičkový výkon dosažený s minimální obsluhou.

Novinky

Odvodnění kalů z masné výroby bez zanášení

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Podíl sušiny v odvodněném koláči: 21.1 %
• Směs vyhnilého kalu z bioreaktoru a přebytečného aktivovaného kalu
• Míra zachycení: 100 %

AMCON upravuje surovou odpadní vodu z jatek ve Švédsku

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Surová odpadní voda
• Koncentrace kalu: 7 %
• snížení CHSK: 64 %

Odvodnění dlouhodobě uskladněného kalu

• VOLUTE DUO™ RVP-801
• Odvodnění dlouhodobě uskladněného kalu
• Vysoce koncentrovaný komunální kal
• Velice dobré výsledky