Úvod

AMCON respektuje vaše soukromí. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje shromažďujeme za tím účelem, abychom vám mohli poskytovat své výrobky a služby. Aby byla zaručena bezpečnost takových informací, vyvinuli jsme zásady ochrany osobních údajů, které musí být stanoveny a dodržovány.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme zákonnými a poctivými prostředky.

2. Používání osobních údajů

Osobní údaje, které od vás získáme, používáme k účelům uvedeným níže. Vaše osobní údaje nepoužíváme k žádnému jinému účelu, aniž bychom si předem vyžádali váš souhlas.

  1. Navázání kontaktu s vámi, spolupráce, jednání s vámi, plnění smlouvy nebo zaslání faktury.
  2. Poskytování informací, např. přímou zásilkou nebo e-mailovým newsletterem.

3. Sdělování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nesdělujeme ani neposkytujeme třetím stranám bez vašeho souhlasu, pokud takové sdělení není povoleno nebo vyžadováno zákonem nebo pokud není přiměřeně nutné pro ochranu našich zájmů.

4. Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme nezbytná a náležitá opatření, abychom zabezpečili vaše osobní údaje, které shromažďujeme.

5. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit. Je-li provedena jakákoli změna zásad ochrany osobních údajů, zveřejňujeme revidované zásady na této stránce. Revidované zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost, jakmile jsou zveřejněny, pokud nestanovíme jinak. Dodržujeme zákony, předpisy a směrnice regulující ochranu osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů pravidelně upravujeme a vylepšujeme.