produktová řada volute, Produktová řada, AMCON Europe s.r.o.

Produktová řada

AMCON » Produktová řada
VOLUTE logo white

Kalový odvodňovací lis

Zahušťovač kalu

Model bez nádrže pro úpravu kalu

Model s nádrží pro úpravu kalu

Standardní specifikace Japan Sewage Works Agency

Kontejnerizované balení

NABÍZENO POUZE V JAPONSKU

Co je nádrž pro úpravu kalu?

Nádrž pro úpravu kalu dočasně uchovává kal předtím, než je odvodněn. Model s nádrží pro úpravu kalu realizuje vysokou míru zachycení pevných látek, vyšší než 95 %, a účinnost zpracování kalu se výrazně zvyšuje, protože vstupující kal je vždy předem upraven. Kromě toho je v případě potřeby možné používat nádrž pro úpravu jako reaktorovou nádrž pro anorganický flokulant.

Průběh procesů
produktová řada volute, Produktová řada, AMCON Europe s.r.o.

Jiné výrobky / služby (pouze Japonsko)