Produktová řada volute, Produktová řada, AMCON Europe s.r.o.

Produktová řada zahušťovacích a odvodňovacích lisů VOLUTE™

AMCON » Produktová řada
Produktová řada volute, Produktová řada, AMCON Europe s.r.o.
VOLUTE logo white

VOLUTE™ šroubový lis na odvodnění kalů

VOLUTE™ zahušťovací lis

Nový model s dvěma šnekovnicemi v jednom válci

Model bez homogenizační nádrže

Model s homogenizační nádrží

Kontejnerové řešení

Co je homogenizační kalová nádrž?

Homogenizační nádrž slouží k dočasnému uskladnění kalu před jeho zpracováním. Model s homogenizační nádrží (Řada EC) zajistí vysokou míru zachycení nerozpuštěných látek od 95% výš. Homogenizační nádrž je využívaná i jako vstupní místo dávkování anorganického flokulantu.

Jak VOLUTE™ pracuje?
VOLUTE odvodňovací lis GS model