VOLUTE ES model

Odvodňovací lis VOLUTE™ ES-051

VOLUTE logo červené

Nejmenší mechanický odvodňovací lis na světě

Odvodňovací lis ES-051 je vhodný i pro ty nejmenší čistírny odpadních vod. Nové dotykové ovládání (HMI), které je součástí kontrolního panelu nabízí široké možnosti automatizace včetně dálkového ovládání nastavení.

Kapacita

Surová odpadní voda / přebytečný aktivovaný kal /
chemicky vysrážený kal
Kal z flotace (DAF)Směs primárního a sekundárního kalu
Koncentrace
kalu (TS)Model
0.2%1.0%2.0%5.0%3.0%
ES-051~ 0.5kg-NL/h

(~ 0.25m3/h)

~ 1kg-NL/h
(~ 0.1m3/h)
~ 2kg-NL/h
(~ 0.1m3/h)
~ 4kg-NL/h
(~ 0.08m3/h)
~ 5kg-NL/h
(~ 0.17m3/h)

 

Specifikace

ModelRozměry [mm]Celková spotřeba energie [kW]Hmotnost [kg]
DŠVPrázdnéProvoz
ES-051109573811000.2155175

*Výše uvedená kapacita je vypočítána jako přibližná a může se lišit v závislosti na stavu kalu. Při výběru modelu nás, prosím, kontaktujte.
*Kapacita každého modelu je založena na kalovém koláči s obsahem pevných látek vyšším než 15%.

*Neexistuje žádné dané horní omezení vstupní koncentrace kalu, ale cílový kal musí být tekutý.
*Kapacita kalu  (flotace rozpuštěným vzduchem) je založena na kalu obsahujícím velké množství tuku, oleje a mastnoty, např. z aplikací zpracování masa atd.
* Kapacita pro směs primárního a sekundárního kalu je založena na kalu obsahujícím 20% vlánitých částic (150 mikronovém sítu) v poměru s nerozpuštěnými látkami.

Reference