Sludge treatment strip

Zpracování kalu

AMCON » Zpracování kalu

AMCON, Váš partner v oboru zpracování kalů

  • Věnujeme se čištění odpadních vod od roku 1974.
  • Neustále navrhujeme a vyvíjíme své vlastní inovativní technologie na odvodnění kalů – VOLUTE™ a VOLUTE DUO™. Dodáváme i doplňkové zařízení a chemické produkty pro úpravu odpadní vody.
  • Komunální i průmyslové čistírny odpadních vod po celém světě dosahují značných provozních úspor s odvodňovacím lisem VOLUTE™.
  • Naše řešení pomáhá řešit Vaše problémy po celém světě: decentralizované odvodňování kalů, přímé odvodňování řídkého kalu (bez potřeby předběžného zahuštění kalu), vyšší míra zachycení fosforu, odvodňování bez skladování kalu, redukce kalu z flotace s použitím organických koagulantů, ekonomická primární úprava odpadní vody, dodání chemických produktů pro procesy čistění odpadních vod a redukce kalů, odvdoňovací řešení k pronájmu a mnoho dalších.

Jaký segment Vás zajímá?

Municipal wastewater treatment
Industrial wastewater treatment

Proč je pro vás zpracování kalu důležité?

  • Kal vzniká při úpravě vody a odpadní vody. Je jediným typem odpadu, jehož množství během posledních 12 let vzrostlo natolik, že nyní zastává 2. místo mezi nejvíce znečišťujícími odpady z lidských činností.
  • Kal již po mnoho desetiletí průběžně vzniká jako vedlejší produkt úpravy vody a odpadní vody.
  • Nesprávné zpracování kalu má velmi negativní dopad na životní prostředí, jako je znečištění vzduchu, půdy (některých potravin a spodní vody), ale také moří a oceánů.
  • Zpracování kalu je finančně náročné a tvoří největší část provozních nákladů ve většině čistíren odpadních vod.