Sludge treatment strip

Zpracování kalu

AMCON » Zpracování kalu

AMCON a zpracování kalů

  • Věnujeme se čištění odpadních vod od roku 1974.
  • Díky dlouholetým zkušenostem v oboru odvodňování kalů, navrhujeme a vyvíjíme své vlastní inovativní technologie, například odvodňovací lis VOLUTETM.
  • Čistírny odpadních vod po celém světě dosáhly s odvodňovacím lisem VOLUTETM obrovských úspor především v úpravě odpadní vody a kalovém hospodářství.
  • Naše řešení pomáhá řešit Vaše problémy po celém světě: Decentralizované odvodňování kalů, přímé odvodňování řídkého kalu (bez potřeby předběžného zahuštění kalu), vyšší míra zachycení fosforu, odstranění problému skladování kalu, redukce DAF s použitím organických koagulantů, ekonomická primární úprava odpadní vody

Jaký segment Vás zajímá?

Municipal wastewater treatment
Industrial wastewater treatment

Proč je pro vás zpracování kalu důležité?

  • Odpad vznikající při úpravě vody a odpadní vody je jediným typem odpadu, jehož množství během posledních 12 let vzrostlo natolik, že nyní zastává 2. místo mezi nejvíce znečišťujícími odpady z lidských činností.
  • Kal vzniká jako vedlejší produkt procesů úpravy vody a čištění odpadních vod po mnohá desetiletí.
  • Kal již po mnoho desetiletí průběžně vzniká jako vedlejší produkt úpravy vody a odpadní vody.
  • Nesprávné zpracování kalu má obrovský negativní dopad na životní prostředí a zahrnuje znečištění vzduchu, půdy (některých potravin a spodní vody), ale také moří a oceánů.
  • Zpracování kalu je finančně náročné a tvoří největší část provozních nákladů ve většině čistíren odpadních vod.