Sludge treatment strip

Zpracování kalu

AMCON » Zpracování kalu

AMCON se zpracováním kalu

  • AMCON zpracovává odpadní vodu a kal od roku 1974.
  • AMCON má nejen zkušenosti a know-how v oboru zpracování kalu, ale také navrhuje a vyvíjí své vlastní technologie zpracování kalu, například VOLUTE™.
  • Společnost AMCON dosáhla s technologií VOLUTE™ obrovských úspor nákladů při úpravě vody a odpadní vody po celém světě.
  • Ve světě se prosadila tato řešení AMCON: Decentralizované odvodňování, přímé odvodňování řídkého kalu (eliminace předběžného zahušťování kalu), vyšší míra zachycení fosforu, odstranění problému skladování kalu, redukce DAF s použitím organických koagulantů, nákladově efektivní primární úprava odpadní vody

Z jakého segmentu pocházíte?

Municipal wastewater treatment
Industrial wastewater treatment

Proč je pro vás zpracování kalu důležité?

  • V EU je odpad (hlavně kal) z úpravy vody a odpadní vody jediným typem odpadu, jehož množství během posledních 12 let narostlo, a je 2. největším odpadem ze všech lidských činností.
  • Kal již po mnoho desetiletí průběžně vzniká jako vedlejší produkt úpravy vody a odpadní vody.
  • Dopad zpracování kalu na životní prostředí je veliký a zahrnuje znečišťování vzduchu, půdy (potravin a spodní vody), ale také moří.
  • Náklady na zpracování kalu jsou vysoké a v čistírnách odpadních vod obvykle představují největší část provozních nákladů.