• Zlepšený proces sedimentace
  • Snížení množství vznikajícího kalu
  • Zcela biologicky rozložitelný
  • Neobsahuje žádné škodlivé kovy
  • Nemá vliv na pH