technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Výhody technologie VOLUTE™

AMCON » Výhody technologie VOLUTE™

VOLUTE™ je ideální pro olejovitý kal a kal s nízkou koncentrací nebo dokonce se surovou odpadní vodou, se samočisticím mechanismem bez ucpávání.

Ucpání filtračního síta snižuje účinnost konvenčních odvodňovacích zařízení. Odvodňovací lis AMCON je vybavený jedinečnou technologií VOLUTE™, která dovoluje odvodňování při současném automatickém samočištění filtračního síta. To umožňuje provádět stabilní a konstantní odvodňování bez závislosti na vysokotlaké proplachovací vodě pro ochranu proti ucpávání. Díky tomuto samočisticímu mechanismu je VOLUTE™ ideální pro odvodňování olejovitého kalu, který snadno způsobuje ucpávání a obtížně se zpracovává s jinými typy odvodňovacích zařízení. Neucpávající se filtrační síto navíc zvyšuje kapacitu zahušťování a umožňuje používat VOLUTE™ také pro primární úpravu odpadní vody, například jako alternativu k flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF).

cylinder moving and fixed rings

Revoluce ve zpracování kalu VOLUTE™ vypukla – přímé odvodňování z provzdušňovacích nádrží.

Obecně řečeno, v předcházejícím stadiu odvodňování kalu se používala nádrž na zahušťování kalu pro předběžné zahušťování kalu a skladovací nádrž kalu pro uchovávání zahuštěného kalu. Kal v nádrži na zahušťování kalu nebo ve skladovací nádrži kalu vydává časem během zpracování zahušťování a odvodňovací úpravy pronikavý zápach. Přímé odvodňování kalu s nízkou koncentrací z reaktorové nádrže OD (provzdušňovací nádrž) pomocí VOLUTE™ odstraňuje zápach odvodňováním čerstvého aerobního kalu, snižuje investiční náklady na zahušťovací a skladovací zařízení a také provozní náklady. Kromě toho je možné účinně zachytit fosfor z aktivovaného odpadního kalu v odvodněném kalovém koláči, čímž se snižuje zatížení fosforem vracejícím se do úpravy odpadní vody. Kromě toho je stav kalu v reaktorové nádrži OD (provzdušňovací nádrž) vždy stabilní, což dále přispívá ke stabilitě odvodňovacího procesu. Toto „přímé odvodňování z reaktoru OD“ bylo úplně poprvé na světě demonstrováno v roce 1998 jako výsledek společného výzkumu společnosti AMCON a Japan Sewage Works Agency a je nyní standardním procesem zpracování kalu v Japonsku se stovkami aplikací.

Běžně používané zpracování kalu
g_flow1
Přímé odvodňování reaktorové nádrže OD
g_flow2

Použitelné pro kal v různých druzích aplikací

 • Komunální čistírny vody a odpadní vody
 • Mlékárny / podniky zpracování masa / jatky
 • Pivovary / lihovary
 • Rybářské farmy / živočišné hnojivo
 • Úprava surové odpadní vody z malých potravinářských podniků
 • Podniky na výrobu chemikálií
 • Výroba strojů / kovozpracující podniky
 • Jiné (papírny, sklářské podniky, zpracování řas atd.)
technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Široká řada sestav / malé rozměry

Široká řada sestav

Model kalového odvodňovacího lisu podle potřeb zákazníka je možné si vybrat ze široké řady sestav, od extrémně nízké kapacity 0,5 kg-DS/h po vysokou kapacitu 780 kg-DS/h. Podobně také zahušťovače kalu je možné vybírat s kapacitou od 1 m3 do 90 m3/h.

technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Decentralizované odvodňování je nyní možné Toto je nová doba pro úpravny odpadních vod v malém měřítku (do pouhých 500 PE), protože společnost AMCON vyvinula nízkonákladový extrémně malý mechanický odvodňovací lis VOLUTE™. Pro majitele nebo společnosti provozující malá zařízení to znamená:

 • není nutné skladovat kal 3-4 týdny, čímž odpadají potíže se zápachem a řeší se problém vysoce koncentrovaného dusíku v kalu
 • není třeba platit drahé poplatky za přepravu kalu nebo mobilní odvodňovací servis
 • není třeba zajišťovat personální zdroje na místa řidičů přepravy kalu

Malé rozměry

VOLUTE™ má menší otisk než ostatní technologie. Ve srovnání se standardním šroubovým lisem o kapacitě 30 kg-DS/h dokáže odvodňovací lis VOLUTE™ zabrat asi o 70 % menší prostor. VOLUTE™ je možné instalovat na místech, kam by jiné technologie nebylo možné umístit z důvodů, jako jsou nízké stropy budov nebo omezený prostor. Proto nejsou zapotřebí stavební náklady na velkou budovu pro instalaci. *Čísla jsou založena na výzkumu společnosti AMCON

technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Snadná obsluha / snadná údržba

S automatickým řízením provozu používajícím různé senzory je možný plně automatický 24hodinový provoz bez obsluhy na pracovišti. Při použití této funkce nejsou nutné žádné ruční zásahy, např. spuštění nebo zastavení. Kromě toho je minimalizována denní údržba a není zapotřebí žádná kvalifikovaná práce ani speciální znalosti, takže zařízení může kdokoli snadno používat.

Hlas našich zákazníků

technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel čistírny odpadních vod pro hliníkové licí zařízení

„Používal jsem pro odvodňování kalu DAF (flotace rozpuštěným vzduchem) pásový filtrační lis, který způsoboval časté ucpávání a měl nízkou účinnost odvodňování. Kvůli tomu byla má práce velice obtížná. Po instalaci zařízení VOLUTE™ se podstatně snížil počet hodin údržby ve srovnání s dobou, kdy jsem musel každý den trávit spoustu času čištěním pásového filtru. Navíc máme nyní plně automatický provoz bez obsluhy, díky čemuž je má práce mnohem jednodušší.“

technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel komunální čistírny odpadních vod

„Po instalaci odvodňovacího lisu VOLUTE™ ostře klesl počet pracovních hodin potřebných pro zpracování kalu. Nyní musím pouze zpracovávat odvodněný koláč a jednou týdně doplňovat polymer, což je velice snadné. Odvodňovací lis pracuje bez jakýchkoli problémů nepřetržitě 24 hodin denně a naše pracovní doba je tedy minimální.“

Šetrný k životnímu prostředí (úspory elektrické energie / nízká hlučnost / konstrukce šetřící vodu)

Úspory elektrické energie

Šroub, který je hlavní součástí lisu VOLUTE™, se otáčí velmi pomalu s 2 až 4 ot./min, takže spotřebuje velice málo elektrické energie a je tedy ekonomický. Při srovnání zařízení VOLUTE™ s odstředivkou o kapacitě 30 kg-DS/h je spotřeba jednotky VOLUTE™ pouhá 1/20 spotřeby odstředivky, která vyžaduje otáčení vyšší rychlostí.

Srovnání spotřeby elektrické energie mezi kalovými odvodňovacími zařízeními (kapacita 30 kg-DS/h) *Čísla jsou založena na výzkumu společnosti AMCON

g_electric_power

Nízký hluk / nízké vibrace

Protože VOLUTE™ nemá žádné těleso rotující vysokou rychlostí, není třeba mít obavy z hluku a vibrací. Nízký hluk nevyvolává stres a během provozu stroje není zapotřebí ochrana proti hluku. Kromě toho jsou také omezeny vibrace, takže není zapotřebí žádný komplikovaný podklad. Díky tomu je možné zajistit komfortní pracovní prostředí.

Srovnání mezi hlukem odvodňovacího zařízení a hlukem v běžném životě *Čísla jsou založena na výzkumu společnosti AMCON

g_low_noise

Úspory vody

VOLUTE™ brání se svým jedinečným samočisticím mechanismem ucpávání filtračního síta, což odstraňuje potřebu velkého množství vody na ochranu proti ucpávání. Při porovnání odvodňovacích zařízení se stejnou kapacitou je množství čisticí vody potřebné pro VOLUTE™ kolem 1/115 vody potřebné pro pásový lis a kolem 1/12 vody potřebné pro konvenční šroubový lis.

Srovnání spotřeby postřikovací čisticí vody mezi odvodňovacími zařízeními (kapacita 30 kg-DS/h) *Čísla jsou založena na výzkumu společnosti AMCON

g_save_water

Záruka a spolehlivý poprodejní servis

Protože mnoho uživatelů používá odvodňovací/zahušťovací zařízení déle než 15 let, je poprodejní servis výrobce velice důležitý. AMCON se domnívá, že vztah se zákazníkem začíná po instalaci výrobku. Zaměřujeme se na poprodejní servis, který přinese operátorům na pracovišti pocit komfortu při obsluze a údržbě během mnoha nadcházejících let. Neváhejte nás kontaktovat, budete-li mít jakékoli dotazy, např. ohledně obsluhy, kontrol a údržby zařízení apod. Na všechny výrobky AMCON se vztahuje dvouletá záruka pro uživatele, kteří tak mohou zařízení komfortně používat.

Hlas našich zákazníků

technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel čistírny odpadních vod pro továrnu na výrobu nápojů

„Čelil jsem problému, že z odvodňovacího lisu nebyl vypouštěn kal. Zavolal jsem AMCOM a požádal o pomoc při řešení problému. Poradili mi, jak situaci zvládnout, a to tak jednoduše, že jsem to pochopil dokonce i já, který nejsem žádným odborníkem. To bylo velmi užitečné.“ Jestliže se odvodňovací lis zastaví, má to vždy vliv na výrobu. Proto je pohotová odpověď společnosti AMCON vždy vysoce ceněna.

technologie volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel čistírny odpadních vod pro továrnu na výrobu kosmetiky

„Kvůli personální reorganizaci jsem byl nově přidělen do čistírny odpadních vod. Měl jsem značné obavy, protože jsem neměl žádné zkušenosti s obsluhou kalového odvodňovacího lisu. Tou dobou se dostavil prodejní technik firmy AMCON na kontrolu a vysvětlil mi, jak se vším zacházet, což mi pomohlo. Kromě toho na mě udělalo dojem jeho nadšení pro práci. Řekl mi: ‚Budete-li potřebovat naši pomoc, dejte nám okamžitě vědět,‘ a to mi dodalo odvahu.“