odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Výhody technologie VOLUTE™

AMCON » Výhody technologie VOLUTE™

Technologie VOLUTE™ se pyšní vysokou odolností vůči kalu s vysokým obsahem olejů a tuků, odvodní kaly s nízkou koncentrací nebo i surovou odpadní vodu

Zanášení filtračního síta snižuje účinnost konvenčních zařízení na odvodnění kalů. Odvodňovací lis VOLUTE™ je vybavený jedinečnou technologií, která při odvodnění kalů zároveň automaticky čistí
odvodňovací síto. Nepřetržité a stabilní odvodnění není závislé na častém proplachování vodou, jinak nezbytným k odstranění usazenin.

Díky samočistícímu mechanismu je VOLUTE™ ideální pro odvodnění kalů, které obsahují oleje, tuky a další mastné složky. S těmito typy kalů mají problémy zejména konvenční odvodňovací technologie, které často čelí zanášení filtračního síta. S odvodňovacím lisem VOLUTE™ se těmto nesnázím zaručeně vyhnete.

Důmyslně řešené filtrační síto zvyšuje kapacitu zahuštěného kalu a stává se vhodnou technologií také pro primární úpravu odpadní vody, například jako alternativa systému flotace rozpuštěným vzduchem (DAF).

cylinder moving and fixed rings

VOLUTE™ se stal revoluční technologií v odvodňování kalů i díky možnosti přímého odvodnění z aerační nádrže

S příchodem odvodňovacího lisu VOLUTE™, který dokáže kal zahustit a odvodnit v jednom kroku, se způsob zpracování kalů změnil.

Díky své jedinečné konstrukci dokáže odvodňovací lis VOLUTE™ zpracovávat kaly s nízkou koncentrací až 0,2 % bez nutnosti zahuštění. Odvodňovací lis VOLUTE™ využívá mnoho čistíren odpadních vod v Japonsku k přímému odvodnění kalů z aerační nádrže.

Běžné zpracování kalu
g_flow1
Přímé odvodnění z provzdušňovací nádrže
g_flow2

Vhodné řešení pro různé aplikace

Odvodňovací lisy VOLUTE™ jsou vhodné pro zahušťování a odvodňování širokého spektra komunálních i průmyslových kalů.

 • Komunální čistírny vody a odpadní vody
 • Mlékárny / zpracovny masa / jatky
 • Pivovary / lihovary
 • Rybářské farmy / živočišné hnojivo
 • Úprava surové odpadní vody z malých potravinářských podniků
 • Podniky na výrobu chemikálií
 • Výroba strojů / kovozpracující podniky
 • Jiné (papírny, sklářské podniky, zpracování řas, atd.)
odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Rozšiřitelná kapacita / malý půdorys

Rozšiřitelná kapacita

Nabízíme možnost koncipovat odvodňovací lis VOLUTE™ tak, že budete připraveni na možnou vyšší produkci kalu v budoucnosti. Kapacitní škála kalových lisů začíná na 0,5 kg-NL/h a dosahuje kapacity až 1664 kg-NL/h. Podobně také zahušťovače kalu nabízí široké možnosti využití pro různé kapacity – od 1 m3 /h do 90 m3/h.

odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Dostupné decentralizované odvodňování kalů pro malé čistírny odpadních vod: DECENTRALIZOVANÉ /LOKÁLNÍ odvodnění kalů se stále častěji stává chytrým řešením pro mnoho komunálních čistíren odpadních vod.

V mnoha krajích napříč Českou republikou:

 • Díky odvodňovacímu lisu VOLUTE™ již není třeba velkého množství kalu k efektivnímu a cenově dostupnému provozu.
 • Za poslední desetiletí se zvýšily náklady za přepravu a dopravní ruch také stále roste.
 • Obce výrazně více dbají na ekologický dopad čištění svých odpadních vod a nakládání s kalem.

Výhody decentralizovaného odvodnění kalů:

 • Kal je skladován velmi krátce, vyhnete se problémům se zápachem
 • Odvodnění čerstvého kalu s vysokým podílem dusíku.
 • Odvodňování čerstvého kalu produkuje velmi „lehký“ výstupní filtrát, který se vrací do procesu čištění (nízký obsah dusíku a fosforu).
 • Neplatíte drahé přepravní poplatky za likvidaci kalu nebo mobilní odvodňovací servis
 • Zlepšení životního prostředí v okolí ČOV
 • Snížení nákladů na provoz ČOV

Malý půdorys

Odvodňovací lis VOLUTE™ má malý půdorys ve srovnaní s jinými technologiemi na odvodnění kalů a odpadních vod. Oproti standardnímu šroubovému lisu o kapacitě 30 kg-DS/h, odvodňovací lis VOLUTE™ zabere asi o 70 % menší prostor. VOLUTE™ můžete instalovat v místech, kam by se jiné technologie nevešly, zejména kvůli nízkým stropům nebo jinak limitovanému prostoru. Prostorové problémy vyřeší i kontejnerová jednotka na odvodnění kalů.

*Hodnoty jsou založené na výzkumu společnosti AMCON.

odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Snadná obsluha / snadná údržba

 S dotykovým ovládáním kontrolního panelu je obsluha zařízení snadná a srozumintelná. Oblíbenou funkcí je plně automatický 24hodinový provoz bez přítomnosti operátora. Během tohoto nastavení nejsou nutné manuální zákroky do chodu technologie, např. spuštění nebo zastavení.

Naši zákazníci říkají

odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel čistírny odpadních vod pro hliníkové licí zařízení

„ V minulosti jsme pro odvodnění kalu používali proces flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) a následně pásový filtrační lis, který se často zanášel a tím se snižovala jeho účinnost. V té době byla má práce velice náročná. S instalací odvodňovacího lisu VOLUTE™ jsem už nemusel trávit několik hodin denně čištěním pásového filtru. Díky automatickému provozu, kterému stačí jen občasná rychlá kontrola mám mnohem snažší život a můžu se věnovat ostatním pracovním úkonům, na které mi dříve nezbýval čas.“

odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel komunální čistírny odpadních vod

„Po instalaci odvodňovacího lisu VOLUTE™ ostře klesl počet provozních hodin potřebných pro zpracování kalu. V současnosti jen zpracujeme odvodňěný koláč a jednou týdně doplníme polymer, a to je velice snadné. Lis na odvodnění kalů a odpadních vod pracuje bez jakýchkoli problémů nepřetržitě 24 hodin denně a naše pracovní doba je tedy minimální.“

Šetrný k životnímu prostředí (úspory energie / úspora vody / nízká hlučnost)

Úspory elektrické energie

Šnekovnice, jedna z hlavních komponent odvodňovacího lisu, se otáčí velmi pomalu rychlostí 2 až 4 ot./min. a spotřebuje jen malé množství elektrické energie. Ze srovnání odvodňovacího lisu VOLUTE™ a dekantační odstředivky o kapacitě 30 kg-NL/h vyplívá, že kalový lis VOLUTE™ spotřebuje pouhou 1/20 elektrické spotřeby odstředivky, která vyžaduje vysokorychlostní otáčení.

Porovnání spotřeby elektrické energie různých zařízení na odvodňování kalů (kapacita 30 kg-NL/h) *Hodnoty jsou založené na výzkumu společnosti AMCON

Porovnání spotřeby energií

Úspora vody

Samočistící mechanismus odvodňovacího válce předchází možnému zablokování při současně velice nízké spotřebě oplachové vody. Z porovnávací studie různých odvodňovacích zařízení se stejnou kapacitou vyplívá, že odvodňovací lis VOLUTE™ spotřebuje pouze asi 1/115 vody potřebné pro pásový filtrační lis a jen 1/12 vody potřebné pro konvenční šroubový lis.

Srovnání spotřeby oplachové vody různých technologií na odvodnění kalu (kapacita 30 kg-NL/h) *Hodnoty jsou založené na výzkumu společnosti AMCON

VOLUTE úspora vody

Nízká hladina hluku / nízké vibrace

Technologie VOLUTE™ disponuje pomalu se rotující šnekovnicí, která vykazuje minimální hladinu hluku a téměř žádné vibrace. Během provozu odvodňovacího lisu operátoři nepotřebují žádnou ochranu proti hluku. Pohodlné a bezpečné pracovní prostředí pro operátory je zajištěno.

Porovnání hladin hluku různých odvodňovacích technologí s běžnou hlukovou expozicí. *Hodnoty jsou založené na výzkumu společnosti AMCON

VOLUTE hladina hluku a vibrací

Záruka a spolehlivý poprodejní servis

Protože mnoho uživatelů používá odvodňovací/zahušťovací zařízení na kal a odpadní vodu déle než 15 let, je poprodejní servis výrobce velice důležitý. AMCON se domnívá, že vztah se zákazníkem začíná po instalaci odvodňovacího řešení. Zaměřujeme se na poprodejní servis, který přinese operátorům na pracovišti pocit komfortu při obsluze a údržbě během mnoha nadcházejících let. Neváhejte nás kontaktovat, budete-li mít jakékoli dotazy, např. ohledně obsluhy, kontrol a údržby zařízení apod.

Na všechny výrobky společnosti AMCON se vztahuje dvouletá záruka, kterou je ovšem možné dále prodloužit.

Naši zákazníci říkají

odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel čistírny odpadních vod pro továrnu na výrobu nápojů

„Ocitl jsem se v situaci, kdy z odvodňovacího lisu nebyl vypouštěn kal. Zavolal jsem AMCON a požádal o pomoc. Ihned se mi věnovali a po telefonu mě navedli, jak problém vyřešit, a to tak jednoduše, že jsme společnými silami problém vyřešili v rámci několika minut.“ Jestliže se odvodňovací lis zastaví, má to vždy vliv na výrobu, proto je pohotová spolupráce společnosti AMCON vždy vysoce ceněna.

odvodňovaci lis volute, Výhody technologie VOLUTE™, AMCON Europe s.r.o.

Provozovatel čistírny odpadních vod pro továrnu na výrobu kosmetiky

„Kvůli personální reorganizaci jsem byl přiřazen do čistírny odpadních vod. Měl jsem značné obavy, protože jsem neměl žádné zkušenosti s obsluhou kalového odvodňovacího lisu. Zakrátko se na čistírnu dostavil servisní technik společnosti AMCON, který mi obsluhu vysvětlil a názorně ukázal. Po jeho odchodu jsem měl pocit, že obsluhu stroje hravě zvládnu. Kromě toho na mě udělalo dojem jeho nadšení pro práci. Řekl mi: ‚Budete-li potřebovat pomoc, dejte nám okamžitě vědět,‘ a to mi dodalo odvahu.“