princip technologie volute, Technologie VOLUTE™ a její princip, AMCON Europe s.r.o.

Technologie VOLUTE™ a její princip

Technologie AMCON VOLUTE™

V roce 1991 představila společnost AMCON technologii VOLUTE™ světu, kde takovou jedinečnou filtrační vložku dosud nikdo neviděl. Před vyvinutím technologie VOLUTE™ nás předchozí zkušenosti společnosti AMCON jako provozovatele zařízení na odvodňování kalu a čistíren odpadních vod naléhavě nutily vyvinout uživatelsky optimalizovaný stroj. Po 10 letech jsme dokončili vývoj technologie VOLUTE™, filtračních vložek s více vrstvami kroužků. Myšlenka zakladatele společnosti AMCON byla převzata inženýry firmy AMCON a následně bylo vloženo ohromné úsilí do vývoje a vylepšování technologie za účelem vytvoření lépe optimalizovaných a komfortnějších zařízení.

* Všechny odvodňovací lisy a zahušťovače kalu AMCON se dodávají vybavené technologií VOLUTE™.

Jednotka VOLUTE™ je zkonstruovaná s filtrační vložkou, která se skládá ze dvou typů kroužků, pevného kroužku a pohyblivého kroužku, a se šroubem, který podpírá filtrační vložku a přenáší kal a vytváří v něm tlak. Mezery mezi kroužky a rozteč závitu jsou navrženy tak, aby se postupně zužovaly směrem k výstupu kalového koláče, a vlivem objemového stlačení se zvyšuje vnitřní tlak filtrační vložky, který zahušťuje a odvodňuje kal.

Zahušťovací flokulační jednotka (standardní v řadě GS)

Thickening flocculation unit - GS series

Zahušťovací flokulační jednotka (TFU)

Po nadávkování polymerního flokulantu a smíchání s kalem v nádrži vytváří kal vločky. TFU okamžitě odstraní vodu a předběžně zahustí kal, který je pak dopraven do odvodňovacího válce VOLUTE™. Tato funkce umožňuje jednotce VOLUTE™ zvýšit kapacitu kalu s nízkou koncentrací (do 1 %) až o 50 %, aniž by se přitom zvětšil hlavní odvodňovací válec.

Dva typy hlavní konstrukce

princip technologie volute, Technologie VOLUTE™ a její princip, AMCON Europe s.r.o.

Model s nádrží pro úpravu kalu

Nádrž pro úpravu kalu dočasně uchovává kal předtím, než je odvodněn. Model s nádrží pro úpravu kalu realizuje vysokou míru zachycení pevných látek, vyšší než 95 %, a účinnost zpracování kalu se výrazně zvyšuje, protože vstupující kal je vždy předem upraven. Kromě toho je v případě potřeby možné používat nádrž pro úpravu jako reaktorovou nádrž pro anorganický flokulant.

princip technologie volute, Technologie VOLUTE™ a její princip, AMCON Europe s.r.o.

Model bez nádrže pro úpravu kalu

U modelu bez nádrže pro úpravu kalu bylo díky eliminaci nádrže dosaženo dostupné ceny. Kromě toho je jednotka navržena tak, aby zaručovala vysokou míru zachycení pevných látek, 90 % nebo vyšší. Výkon dostatečně odpovídá potřebám.