Technologie volute a jeji princip, Technologie VOLUTE™ a její princip, AMCON Europe s.r.o.

Technologie VOLUTE™ a její princip

Technologie VOLUTE™ - Chytré řešení na odvodňování kalů

V roce 1991 společnost AMCON představila první odvodňovací lis VOLUTE™. Předcházející zkušenosti z provozů čistíren odpadních vod nám umožnili dobře pochopit potřeby jejich provozovatelů. Redukce množství likvidovaného kalu byla, je a vždy bude skutečnou výzvou. Náš cíl byl jasný. Vyvinout technologii, která by umožnila decentralizované odvodňování kalů i malým a středním čistírnám odpadních vod.

Aby se podařilo tento cíl naplnit, měli jsme neustále na mysli dva základní předpoklady. Technologie musí být jednoduchá na používání a provozně úsporná. Deset let vývoje a testování dokázalo, že odvodňovací lisy VOLUTE™ tyto požadavky splňují na jedničku. Podívejte se na typy vybavení technologie VOLUTE™ a její princip.

Odvodňovací válec (cylindr) VOLUTE™ má jedinečnou konstrukci, která kombinuje pevné a pohyblivé kroužky (lamely). Tato konstrukce vytváří efektivní mechanický filtr s důmyslnou samočistící funkcí, vyšším výkonem a dosahuje lepších výsledků, než tradiční šnekové lisy, při velice nízké spotřebě elektrické energie a oplachové vody.

Zahušťovací flokulační jednotka (standard řady GS)

Thickening flocculation unit - GS series

Zahušťovací flokulační jednotka (TFU)

Jednotka předzahuštění je součástí flokulační nádrže, kde se mísí vstupní kal s polymerem. Za neustálého míchání se ze směsi vytvoří tzv vločky pevných částic, které oddělují tekuté a pevné složky kalu. Funkce předzahuštění oddělí vodu od pevných vloček ještě před tím, než vstoupí do filtračního síta. Tato důmyslná funkce umožňuje odvodňovacímu lisu VOLUTE™ zvýšit kapacitu zpracovaného kalu s velmi nízkou koncentrací (do 1 %) až o 50 %.

K čemu slouží homogenizační nádrž?

VOLUTE odvodňovací lis EC model

Kalový lis s homogenizační nádrží (standard řady EC)

Homogenizační nádrž slouží k dočasnému uskladnění kalu před jeho zpracováním. Model s homogenizační nádrží zajistí vysokou míru zachycení nerozpuštěných látek od 95 % výš. Homogenizační nádrž je využívaná i pro přidání anorganického flokulantu. Další chemické látky, např. polyferický sulfát, můžete přidat s pomocí čerpadla.

Odvodňovací lis VOLUTE FS řada

Kalový lis bez homogenizační nádrže

Odovňovací lis bez homogenizační nádrže je dostupný za velice výhodných podmínek a je navržen tak, aby zaručoval vysokou míru zachycení pevných látek, a to 90 % nebo vyšší.