VOLUTE ES model

ES-051

VOLUTE logo červené

Nejmenší mechanický odvodňovací lis na světě

ES-051 zaručuje ekonomické výhody, když jsou náklady na likvidaci kalu nebo dopravu výjimečně vysoké kvůli vzdálenosti zařízení, kde vzniká odpadní voda, jako jsou chatové osady, vojenské tábory atd.

Seznam specifikací

Surová odpadní voda / aktivovaný odpadní kal /
chemicky vysrážený kal
Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF)Smíšený surový kal / Aerobně vyhnívaný kal (hnůj)
Koncentrace
kalu (TS)Model
0.2%1.0%2.0%5.0%3.0%
ES-051~ 0.5kg-NL/h

(~ 0.25m3/h)

~ 1kg-NL/h
(~ 0.1m3/h)
~ 2kg-NL/h
(~ 0.1m3/h)
~ 4kg-NL/h
(~ 0.08m3/h)
~ 5kg-NL/h
(~ 0.17m3/h)

 

ModelRozměry [mm]Celková spotřeba energie [kW]Hmotnost [kg]
DŠVPrázdnéProvoz
ES-051109573811000.2155175

*Výše uvedená kapacita je vypočítána jako přibližná a může se lišit v závislosti na stavu kalu.
Při výběru modelu nás, prosím, kontaktujte.
*Kapacita každého modelu je založena na kalovém koláči s obsahem pevných látek vyšším než 15%.
*Neexistuje žádné dané horní omezení vstupní koncentrace kalu, ale cílový kal musí být tekutý.
*Kapacita kalu DAF (flotace rozpuštěným vzduchem) je založena na kalu obsahujícím velké množství tuku, oleje a mastnoty, např. z aplikací zpracování masa atd.
* Propustnost smíšeného kalu (primární kal a kal aktivovaný odpadem) a aerobně vyhnívaného kalu je založena na
kalu obsahujícím 20% vlákniny (150 mikronovém sítu) ve srovnání s celkovým obsahem pevných látek.

Případové studie