Industrial sludge dewatering

Zpracování průmyslových kalů

Snadné a efektivní zpracování kalů z průmyslových apliakcí

Odvodňovací lis VOLUTE™ je vhodný ke zpracování průmyslových kalů z různých aplikací. Kalový lis Vám pomůže s úpravou surové odpadní vody, s biologickým kalem nebo s kalem z flotace rozpuštěným vzduchem (DAF). Široká škála typů průmyslových kalů je obsáhlá a níže je uveden pouze stručný výčet průmyslových závodů, které produkují kal spolehlivě odvodnitelný odvodňovacím lisem: 

  • Masné závody a jatky
  • Farmy
  • Pivovary / lihovary
  • Papírenský / sklářský /dřevozpracující průmysl
  • Výroba chemických produktů
  • Mlékárny
  • Rafinerie a další

Pro řídké průmyslové kaly či odpadní vody nabízíme modely řady GS s jednotkou předzahuštění ve flokulační nádrži.

Dodáváme také chemické produkty YESfloc®. Flokulanty v případě zájmu testujeme na vašem kalu přímo na místě, abychom dosáhli těch nejlepších možných výsledků. Nabízíme celou řadu dalších doplňujících systémů pro snadné a efektivní zpracování průmyslových kalů.

Některé průmyslové kaly jsou bohaté na mastné látky jako je tuk, olej a další. Unikátně navržená konstrukce odvodňovacího lisu VOLUTE™ zajišťuje vysokou odolnost vůči kalům tohoto typu a chrání filtrační síto před možným zanášením, které hrozí běžným šroubovým lisům. Tento typ kalu patří mezi problematicky odvodnitelné kaly, ale VOLUTE™ si s ním hravě poradí.

Zpracování průmyslových kalů, Průmyslový kal, AMCON Europe s.r.o.

Refrence z různých průmyslových aplikací