AMCON case studies strip

Průmyslové reference

  • Vše
  • Chov hospodářských zvířat
  • Další výroba potravin
  • Lihovary / Pivovary
  • Masný průmysl
  • Potravinářský závod
  • Průmyslová výroba
  • Výroba / Recyklace plastů
  • Výroba chemických látek
  • Výroba nealkoholických nápojů

Odvodnění kalů z masné výroby bez zanášení

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Podíl sušiny v odvodněném koláči: 21.1 %
• Směs vyhnilého kalu z bioreaktoru a přebytečného aktivovaného kalu
• Míra zachycení: 100 %

AMCON upravuje surovou odpadní vodu z jatek ve Švédsku

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Surová odpadní voda
• Koncentrace kalu: 7 %
• snížení CHSK: 64 %

VOLUTE DUO™ nahradil nefunkční odstředivku.

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Náhrada za nefunkční odstředivku
• Míra zachycení: 23,5 %
• Úspora energií

VOLUTE DUO™ odvodňuje kal s 80% anorganických látek.

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• 80 % anorganických látek
• Podíl sušiny v kalovém koláči: 35 %
• Chemický kal

Úprava kalu z výroby krmných směsí

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Dobré výsledky
• Nestandardní podmínky odvodnění kalu
• Krmivo pro domácí mazlíčky

VOLUTE DUO™ odvodňuje velmi vláknitý kal z výroby papíru

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Výroba papírových výrobků
• Kal s vysokým podílem vláken
• 100% míra zachycení

Vyhnilý kal z kuřecí podestýlky se přemění na vyhnilý kal a slouží jako palivo pro bioplynovou stanici.

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Podestýlka z chovu kuřat se přemění na palivo.
• Kal s vysokým podílem vláken
• Šetrný přístup k životnímu prostředí

VOLUTE DUO™ odvodňuje vysoce anorganický kal z produkce kyanidu

• VOLUTE DUO™ RVP-241
• Sušina v odvodněném kalu: 21.2 %
• Anorganický podíl: 89.4 %
• Snížení přítomnosti fosforu

VOLUTE DUO™ září v odvodňování kalů z recyklace plastů

• VOLUTE DUO™ RVP-501
• Sušina v kalovém koláči: 49 %
• Koncentrace kalu: 9 %
• Kal z flotace

VOLUTE DUO™ odvodňuje kal s vysokým obsahem vláken

• VOLUTE DUO™ RVP-501
• Obsah sušiny v kalovém koláči: 21 %
• Proměnlivé vlastnosti kalu
• Vysoký podíl vláken v kalu: 35,5 %

Odvodnění mastného a olejnatého kalu

• VOLUTE™ ES-132
• Obsah sušiny v odvodněném kalu: 25 – 30 %
• Snížení spotřeby energií
• Odvodnění mastného kalu

Odvodňování kalu šetrné k životnímu prostředí

• VOLUTE™ ES-353 x 4
• Odvodnění kalu šetrné k životnímu prostředí
• Využití chemických produktů YESfloc
• Odvodnění výpalků

Jedna z největších instalací odvodňovacího lisu VOLUTE™ na jatkách

• VOLUTE™ ES-402
• Náhrada za odstředivku
• Obsah sušiny v kalovém koláči: 28 – 30%
• Celkové zlepšení kalového hospodářství

Pronájem odvodňovacího řešení: Výroba potravinářského barviva, Německo

• VOLUTE ™ GS 352
• Snížení CHSK o 50 %
• Obsah sušiny až 30 %
• Pronájem jednotky pro odvodnění kalu

Odvodnění surové odpadní vody z cukrárny

• VOLUTE™ ES-101
• Odvodnění surové odpadní vody
• Redukce objemu kalu na minimum
• Nízké provozní náklady

Kontejnerové zázemí pro odvodňování kalů na rybí farmě

• Kontejnerové řešení
• Až 25 % sušiny v odvodněném koláči
• Použití biologicky rozložitelných flokulantů YESfloc
• Ochrana fjordské aquakultury

Odvodnění řídkého chemického kalu

• VOLUTE™ nahradil pásový filtrační lis
• Minimální údržba
• Odvodnění chemického kalu
• Samočistící mechanismus

Ishikawa Stockbreeding, Inc. (odvodňování prasečího hnoje)

• Odvodňování kejdy
• Sušina zpracována na kompost
• Vyřešení časově a finančně náročných
prací spojených s likvidací kalu

CSR –-Závod na výrobu jablečného džusu a cideru, Le Theil, Francie

• Aktivovaný odpadní kal
• Provoz 24 h/denně
• Nízká spotřeba vody
• Průchodnost kalu: 80-90 kg-NL/h

Výrobce gnocchi, Itálie

• Model: GS-351
• Nízká koncentrace kalu
• Sušina: 20%
• Vestavěný předhušťovací systém

Kontejnerové řešení, Líheň ryb, Norsko

• Model: ES-132
• Primární kal s nestálou koncentrací
• Sušina: 20%
• Plně automatický a bezobslužný provoz
• Plug & Play

Owasebussan Co., Ltd.

• Zpracování ryb
• Olejnatý kal s šupinami
• Odvodnění kalu společně s dalšími zbytky
• Časové a finanční úspory

Otokomae Tofu Inc.

• VOLUTE nahradil pásový filtrační lis
• Snadná a rychlá údržba
• Již druhá instalace pro tuto společnost
• Vyšší obsah sušiny

Komagata Foods Co., Ltd.

• Krmivo pro ryby
• VOLUTE nahradil pásový filtrační lis
• Lepší efektivita za příznivější cenu
• Snadná údržba bez ucpávání

Největší evropský lihovar odvodňuje surové výpalky

• Surové výpalky
• 11 modelů VOLUTE ES-354
• Sušina: 30%
• Odvodněné výpalky užity jako palivo pro bioenergetickou elektrárnu