Industrial sludge dewatering

Průmysl

Odvodňovací lis VOLUTE™ je nainstalován v mnoha různých průmyslových aplikacích, sahajících od úpravy surové odpadní vody přes biologický kal až po kal DAF (flotace rozpuštěným vzduchem), který se přeměňuje na aerobně a anaerobně rozložený kal. Rozpětí zpracovávaných kalů je nesmírné a níže je uveden jen malý vzorek některých typů kalu. Rybářské farmy, rafinerie ropy, výroba nábytku, celulózky, jatky, pivovary, lihovary; mnoho z těchto typů kalu se zpracovává s použitím YESfloc®

, Průmysl, AMCON Europe s.r.o.

Případové studie průmyslové