Průběh procesů

AMCON » Průběh procesů

Odvodňovací lis VOLUTE™ bez nádrže pro úpravu kalu

p_flow_2

1Nádrž pro regulaci průtoku

Přívod kalu je regulován přepadovou trubkou, která vrací přebývající objem do nádrže pro skladování kalu.

p_flow_11

2Zahušťovací flokulační nádrž

Polymerní flokulant a kal se promíchávají a směšují a vytvářejí vločky vhodné pro VOLUTE™. Zahušťovač přidaný do nádrže pak okamžitě zahustí kal.

p_flow_4

3Válcová jednotka

Kal se prudce zahušťuje v zahušťovací zóně v předcházejícím stupni a odvodňuje v odvodňovací zóně v následném stupni při zvýšení vnitřního tlaku. *Zahušťovač neobsahuje žádnou odvodňovací zónu.

p_flow_5
p_flow_6

4Vypouštěcí výstup pro odvodněný koláč / vypouštěcí výstup pro zahuštěný kal

Další tlak je vyvíjen z výstupní strana s koncovou deskou, kde se vypouští odvodněný koláč s obsahem sušiny 15 % nebo vyšším. Se zahušťovačem se vypouští zahuštěný kal. *Zahušťovač není vybavený koncovou deskou.

Odvodňovací lis VOLUTE™ s nádrží pro úpravu kalu

p_flow_1

1Nádrž pro úpravu kalu

Další chemické látky, např. polyferický sulfát, je možné přimíchávat pomocí čerpadla.

p_flow_2

2Nádrž pro regulaci průtoku

Přívod kalu je regulován přepadovou trubkou, která vrací přebývající objem do nádrže pro úpravu kalu.

proces_flow_flock_tank_crop

3Flokulační nádrž

Polymer a kal se promíchávají a směšují a vytvářejí vločky vhodné pro VOLUTE™.

p_flow_4

4Válcová jednotka

Kal se prudce zahušťuje v zahušťovací zóně v předcházejícím stupni a odvodňuje v odvodňovací zóně v následném stupni při zvýšení vnitřního tlaku.

p_flow_5

5Vypouštěcí výstup pro odvodněný koláč

Další tlak je vyvíjen z výstupní strana s koncovou deskou, kde se vypouští odvodněný koláč s obsahem sušiny 15 % nebo vyšším.

Odvodňovací lis VOLUTE™ bez nádrže pro úpravu kalu / zahušťovače

scheme_volute_without_tank_number
p_flow_2

1Nádrž pro regulaci průtoku

Přívod kalu je regulován přepadovou trubkou, která vrací přebývající objem do nádrže pro skladování kalu.

proces_flow_flock_tank_crop

2Flokulační nádrž

Polymerní flokulant a kal se promíchávají a směšují a vytvářejí vločky vhodné pro VOLUTE™. Zahušťovač přidaný do nádrže pak okamžitě zahustí kal.

p_flow_4

3Válcová jednotka

Kal se prudce zahušťuje v zahušťovací zóně v předcházejícím stupni a odvodňuje v odvodňovací zóně v následném stupni při zvýšení vnitřního tlaku. *Zahušťovač neobsahuje žádnou odvodňovací zónu.

p_flow_5
p_flow_6

4Vypouštěcí výstup pro odvodněný koláč / vypouštěcí výstup pro zahuštěný kal

Další tlak je vyvíjen z výstupní strana s koncovou deskou, kde se vypouští odvodněný koláč s obsahem sušiny 15 % nebo vyšším. Se zahušťovačem se vypouští zahuštěný kal. *Zahušťovač není vybavený koncovou deskou.