Případové studie

 • All
 • V průmyslu
 • Potravinářský závod
 • Stroje
 • Prasečí farma
 • Výrobce čističe vody
 • Nápoj
 • Zemědělství
 • Lihovar
 • Rybářská farma
 • Komunální
 • Komunální čistírna odpadních vod
 • Kancelářská budova
 • Chemické látky
 • Chemický závod
 • YESfloc

Odvodňování aktivovaného kalu MBR v poušti na Středním východě

Globální leader v technologii MBR uvádí VOLUTE! Hi Star Water Solutions, inženýrská a provozní společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech, staví a provozuje závody MBR v oblasti Perského zálivu pro místní vlády. Jejich mateřská společnost je světovým lídrem v oblasti technologie MBR, která je známá po celém světě. Nedávno postavili další závod MBR v…

Komunální ČOV: Tranås, Švédsko, pro 20 000 EO

Odvodňování kalů v 20 000 EO ČOV Pozadí instalace Tato čistírna komunálních odpadních vod používá proces aktivovaného kalu. Závod čelil několika poruchám v pásovém lisu, který měl poškození pásů, vysokou spotřebu vody na údržbu a provozovatelé byli po mnoho hodin omezeni. Závod měl také problém kvůli omezenému prostoru. Po provedení pilotního testu se zákazník dohodl…

Kancelářská budova s podzemní čistírnou odpadních vod

Problém Některé kancelářské budovy a velká komerční zařízení mají čistírny odpadních vod pod zemí. V takové případě je obtížné odebírat dopravovaný odvodněný koláč ven, takže se kal udržuje v tekuté formě a odčerpává podtlakovým čerpadlem bez odvodnění. I tento potenciální zákazník podtlakem odčerpával tekutý kal a uvažoval, jak snížit vysoké náklady na likvidaci tohoto průmyslového…

Nippoh Chemicals CO.,LTD.

Nechejte ho dělat práci za Vás! Lis VOLUTE™ osvobozuje obsluhu od provádějí údržby. Problém Před zavedením odvodňovacího lisu VOLUTE™ museli pracovníci obsluhy provádět u stávajícího pásového lisu s filtrem časté kontroly a údržbu Stav kalu se občas měnil, takže naředěný kal často přetékal stranou filtrační tkaniny a obsluha musela stroj každé tři hodiny čistit. Řešení…

Čistírna odpadních vod Nakanojo, Gunma, Japonsko (přímé odvodňování z provzdušňovací nádrže)

Pan Shigeki Yoshida, asistent týmu vody a kanalizace, divize vody a kanalizace města Nakanojo Pan Masato Hayashi, generální ředitel společnosti Agatsuma Water Quality Management Center Co., Ltd. Město Nakanojo, které se nachází mezi řekami v prefektuře Gunma, má sedm čistíren odpadních vod. Z nich je čistírna odpadních vod Among největší komunální čistírnou, která slouží 5000…

Ishikawa Stockbreeding, Inc. (odvodňování prasečího hnoje)

Vhodný pro prasečí hnůj Vhodný pro prasečí hnůj Problém Společnost Ishikawa Stockbreeding, Inc. měla problémy s prací a údržbou spojenou s manipulací s nadměrným množstvím kalu vznikajícího na jejich čistírně odpadních vod z prasečího hnoje. Před instalací odvodňovacího lisu VOLUTE™ byl nadbytečný kal zpracováván všemi pracovníky na farmě řadou procesů, odčerpáváním kalu, přenášením a likvidací.…

Čistírna odpadních vod Škvorec, Česká republika

Přechod od odvodňovacích vaků k lisu VOLUTE™ Vyjádření zákazníka „Teprve poté, co jsme v naší čistírně odpadních vod nainstalovali odvodňovací lis VOLUTE™, jsem si uvědomil, kolik času jsme promarnili používáním odvodňovacích vaků. Lis VOLUTE™ nevyžaduje mou přítomnost a pracuje zcela automaticky. Občas ani nevím, že je odvodňovací jednotka v provozu.“ Aplikace Komunální čistírna odpadních vod Typ kalu…

Yamauchi

Výrazná změna účinnosti způsobená instalací odvodňovacího lisu VOLUTE™ Problém Jelikož zařízení na odvodňování kalu nebylo v jejich čistírně odpadních vod nainstalováno, kal byl zpracováván pískovým filtrem a jeho vysušení trvalo 1 až 2 týdny. Poté byl vysušený kal 30 zaměstnanci sbírán a nakládán do vany a dokončení tohoto úkolu jim trvalo asi hodinu. Nejen že…

Čistírna odpadních vod Němčice nad Hanou, Česká republika

Provozovatel miluje VOLUTE™! Vyjádření zákazníka „Jako zaměstnanec provozovatelské společnosti čistírny odpadních vod v Němčicích jsem s výsledky, který dokáže list VOLUTE™ dosahovat, velmi spokojen. Oceňuji také konstantní výsledky lisu VOLUTE™, kterých za posledního 2,5 roku dosahuje. Se zařízením jsem také ještě neměl žádné problémy. Zařízení pracuje plně automaticky bez mé přítomnosti.“ Aplikace Komunální čistírna odpadních…

CSR –-Závod na výrobu jablečného džusu a cideru, Le Theil, Francie

Díky jednoduchému provozu jsem cítil, že je bezpečné jet po dobu 24 hodin bez obsluhy. Vyjádření zákazníka „Kvůli vysoké sezónnosti naší výroby jsme během letních měsíců bojovali s odvodňováním obrovského množství kalu. Náš dřívější pásový lis umožňoval provoz jen 8 hodin denně, protože byla nutná přítomnost obsluhy. I spotřeba vody byla vysoká a množství zpracovaného materiálu…

Výrobce gnocchi, Itálie

Model GS pro primární čištění surové odpadní vody V tomto výrobním závodě na gnocchi bylo zařízení VOLUTE™ nainstalována na odvodňování surové odpadní vody s využitím funkce zahušťovací flokulační jednotky (TFU), která je u modelů GS standardně zabudována. Jednotka TFU předem zahustí surovou odpadní vodu nízkou koncentrací suspendovaných pevných látek, která je dále odvodněna odvodňovacím válcem.…

Líheň ryb, Norsko

Kontejnerový lis VOLUTE™ Vše v jednom. Technologie „plug and play“. V této líhni ryb musí čistit odpadní vodu tak, aby splnili požadavky na vypouštění do moře. Zařízení VOLUTE™ bylo vybráno na základě pilotní zkoušky jako nejlepší řešení z hlediska technického i ekonomického. Výhodou válce VOLUTE™ je, že dokáže odvodňovat surovou odpadní vodu až na suchý…

YESfloc® COEX88 – Biologické čištění průmyslových odpadních vod

• Dva výrobky nahrazeny jedním
• Lepší skladování a provoz
• Nižší celkové dávkování polymeru o 88 %

YESfloc® (Coagulant) – Biologické čištění průmyslových odpadních vod

• Zlepšený proces sedimentace
• Snížení množství vznikajícího kalu
• Zcela biologicky rozložitelný
• Neobsahuje žádné škodlivé kovy
• Nemá vliv na pH

YESfloc® CP50 – Komunální čistírna odpadních vod až pro 10 000 EO

• Dosažené úspory ročních nákladů na likvidaci kalu o 11 % • Snížená roční spotřeba polymeru o 20 %

Owasebussan Co., Ltd.

Recyklace průmyslového odpadu pomocí dvojice odvodňovacích lisů VOLUTE™! Owasebussan Co., Ltd. Problém Společnost Owasebussan Co., Ltd., která sídlí uprostřed nádherné pobřežní a horské scenérie v zálivu Owase v Higashi Kishu v Japonsku. Společnost zpracovává dva druhy ryb pomocí moderního výrobního zařízení a dodává je do obchodů a ostatním zákazníkům po celém Japonsku. Společnost Owasebussan likvidovala…

KankyouKougaku Inc.

Myslím si, že se jedná o společnost, která neustále zlepšuje úroveň spokojenosti zákazníků. Pan Shuji Hoshina, generální ředitel Prodejní automaty na vodu jsou často umísťovány do supermarketů. Naše společnost byla první, kdo tyto stroje v Japonsku vyvinul. Zabýváme se návrhem, vývojem, výrobou, prodejem a údržbou kompletních čisticích systémů. V potravinářském průmyslu je péče o „bezpečnost/zabezpečení“…

Otokomae Tofu Inc.

Společnost Otokomae Tofu Inc. vyrábí tofu (sojový sýr) a jedná se pravděpodobně o nejslavnějšího výrobce tofu v Japonsku. Ve svém závodě v Kiyosato nainstalovali druhý odvodňovací lis VOLUTE™ poté, co první nainstalovali v závodě Kyoto. Zeptali jsme se vedoucího jejich čističky na důvod, proč se rozhodli znovu použít naše zařízení. Používali pásový filtrační lis. Když…

Kanalizační čistička

Příspěvek pro zasněžené oblasti, ve kterých je přeprava kalu obtížná Problém V městských čističkách odpadních vod v oblastech, které jsou v zimě zasněžené, je pravidelný odvoz odvodněného koláče někdy obtížný. Taková městská čistička odpadních vod se potýká se dvěma problémy, tj. problémem vývozu kalu pomocí přepravců, kteří byli předpokládáni od fáze plánování výstavby, a potřebou…

Venkovská komunální kanalizace

Úspěch s kalem s „nulovými emisemi“     Problém Dříve byl kal v této čističce vakuován bez odvodnění, ale náklady na zpracování kalu byly obrovské. Se záměrem získat kal s „nulovými emisemi“ byla zvažována fermentace kalu. Nabídka řešení společnosti AMCON Zavedli zařízení Dell Compo, které dokáže kal komplexně zpracovávat od odvodnění až po fermentaci. Fermentovaný…

Komagata Foods Co., Ltd.

Problém Komagata Foods Co., Ltd., společnost vyrábějící krmivo pro chov ryb, dříve používala pásový filtrační lis, ale kvůli olejovému kalu měla neustále problémy s ucpáváním. Dále měli problémy s přetékáním přes boční stranu filtrační tkaniny, takže obsluha musela celý den stroj sledovat. Řešení AMCON Pro řešení těchto problémů hledali různé odvodňovací lisy a mohli si…

Odvodňování výpalků ve společnosti Diageo

Evropský největší lihovar. Odvodnění surových výpalků AMCON přispívá k ekologicky nejohleduplnějšímu lihovaru na světě Problém Ovzduší nepříjemné a nebezpečné s množstvím vzduchem přenášeného aerosolu. Odvodňovací místnost byla kvůli kvasnicím ve výpalku plná plísní. Klient potřeboval stabilní a nepřetržitou dodávku odvodněných výpalků jako palivo pro bioenergetickou elektrárnu. Řešení Po 3 úspěšných pilotních testech bylo přijato rozhodnutí nahradit pásové…