AMCON case studies strip

Případové studie

 • All
 • V průmyslu
 • Potravinářský závod
 • Stroje
 • Vepřín
 • Výrobce čističe vody
 • Výroba nealkoholických nápojů
 • Zemědělství
 • Lihovar
 • Rybářská farma
 • Komunální
 • Komunální čistírna odpadních vod
 • Kancelářská budova
 • Chemické látky
 • Chemický závod
 • YESfloc

VOLUTE DUO™ odvodňuje kal s vysokým obsahem vláken

• VOLUTE DUO™ RVP-501
• Obsah sušiny v kalovém koláči: 21 %
• Proměnlivé vlastnosti kalu
• Vysoký podíl vláken v kalu: 35,5 %

Odvodnění mastného a olejnatého kalu

• Instalace Volute ES-132
• Obsah sušiny v odvodněném kalu: 25 – 30 %
• Snížení spotřeby energií
• Odvodnění mastného kalu

Odvodňování kalu šetrné k životnímu prostředí

• Odvodnění výpalků
• Odvodnění kalu šetrné k životnímu prostředí
• Využití produktů značky CHEM.ENGI
• Odvodňovací válec na klíč

Tambov, jedny z největších jatek v Rusku

• Náhrada za odstředivku
• VOLUTE ES-402
• Obsah sušiny v kalovém koláči: 28 – 30%
• Celkové zlepšení kalového hospodářství

Pronájem odvodňovacího řešení: Výroba potravinářského barviva, Německo

• Odvodňovací řešení s funkcí Plug & Play
• Snížení CHSK o 50 %
• Obsah sušiny až 30 %
• Okamžité odvodňování kalu

Kontejnerové řešení v 4 820 EO komunální ČOV, Česká republika

• Kontejnerové řešení
• Podíl sušiny dosahuje až: 20,6%
• Rozšíření kapacity zpracování kalu
• Prostorově úsporné

Komunální ČOV: Boxholm, Švédsko 4000EO

• Komunální ČOV s odpadním aktivovaným kalem
• Volute nahradil centrifugu
• Snadná obsluha stroje
• DS content: 24%

Surová odpadní voda v Greggs, UK

• Cukrárna v Anglii
• VOLUTE instalován namísto DAF
• Redukce objemu kalu k likvidaci

Odvodňování aktivovaného kalu MBR v poušti na Středním východě

• MBR aktivovaný kal
• ES-202
• Sušina: 17%

Komunální ČOV: Tranås, Švédsko, pro 20 000 EO

• Model ES-302 nahradil pásový lis
• Prostorově výhodnější řešení
• Sušina: 24%
• Nižší spotřeba polymeru oproti dřívější technologii
• Zlepšení kvality filtrátu

Kancelářská budova s podzemní čistírnou odpadních vod

• Podzemní čistírna odpadních vod
• Instalace modelu VT Zahušťovacího lisu
• Zahuštění kalu z 12.000 na 30.000 mg/l
• Malý půdorys

Nippoh Chemicals CO.,LTD.

• VOLUTE nahradil pásový filtrační lis
• Operátoři osvobozeni od neustálé údržby
• Bez přetékání z nádrže
• Samočistící mechanismus

Čistírna odpadních vod Nakanojo, Gunma, Japonsko (přímé odvodňování z provzdušňovací nádrže)

• Snížení nákladů
• Odvodňování bez předhušťovací fáze
• Přímé odvodňování z oxidačního příkopu
• Plně automatický provoz

Ishikawa Stockbreeding, Inc. (odvodňování prasečího hnoje)

• Odvodňování kejdy
• Sušina zpracována na kompost
• Vyřešení časově a finančně náročných
prací spojených s likvidací kalu

ČOV Škvorec, Česká republika

• Aktivovaný odpadní kal
• Model ES-131
• Nahrazení odvodňovacích vaků
• Úspora pracovní síly díky automatickému provozu
• Sušina: 18%

Yamauchi

• VOLUTE nahradil pískový filtr umístěný venku
• Usnadnění práce zaměstnancům
• Plynulé odvodňování bez ohledu na počasí
• Neomezená provozní doba

Čistírna odpadních vod Němčice nad Hanou, Česká republika

• Aktivovaný odpadní kal
• Instalován model ES-131
• 16 hodin provozu denně
• Obsah sušiny: 18%
• Provozovatel je spokojený se snadnou údržbou

CSR –-Závod na výrobu jablečného džusu a cideru, Le Theil, Francie

• Aktivovaný odpadní kal
• Provoz 24 h/denně
• Nízká spotřeba vody
• Průchodnost kalu: 80-90 kg-NL/h

Výrobce gnocchi, Itálie

• Model: GS-351
• Nízká koncentrace kalu
• Sušina: 20%
• Vestavěný předhušťovací systém

Kontejnerové řešení, Líheň ryb, Norsko

• Model: ES-132
• Primární kal s nestálou koncentrací
• Sušina: 20%
• Plně automatický a bezobslužný provoz
• Plug & Play

YESfloc® COEX88 – Biologické čištění průmyslových odpadních vod

• Dva výrobky nahrazeny jedním
• Lepší skladování a provoz
• Nižší celkové dávkování polymeru o 88 %

YESfloc® (Coagulant) – Biologické čištění průmyslových odpadních vod

• Zlepšený proces sedimentace
• Snížení množství vznikajícího kalu
• Zcela biologicky rozložitelný
• Neobsahuje žádné škodlivé kovy
• Nemá vliv na pH

YESfloc® CP50 – Komunální čistírna odpadních vod až pro 10 000 EO

• Dosažené úspory ročních nákladů na likvidaci kalu o 11 %
• Snížená roční spotřeba polymeru o 20 %

Owasebussan Co., Ltd.

• Zpracování ryb
• Olejnatý kal s šupinami
• Odvodnění kalu společně s dalšími zbytky
• Časové a finanční úspory

KankyouKougaku Inc.

Myslím si, že se jedná o společnost, která neustále zlepšuje úroveň spokojenosti zákazníků. Pan Shuji Hoshina, generální ředitel Prodejní automaty na vodu jsou často umísťovány do supermarketů. Naše společnost byla první, kdo tyto stroje v Japonsku vyvinul. Zabýváme se návrhem, vývojem, výrobou, prodejem a údržbou kompletních čisticích systémů. V potravinářském průmyslu je péče o „bezpečnost/zabezpečení“…

Otokomae Tofu Inc.

• VOLUTE nahradil pásový filtrační lis
• Snadná a rychlá údržba
• Již druhá instalace pro tuto společnost
• Vyšší obsah sušiny

Kanalizační čistička

• Zasněžená oblast s obtížnou dostupností
• Snížení nákladů na transport
• Obsah sušiny snížen přibližně o 1/4

Venkovská komunální kanalizace

• Dell Compo instalace
• Odpadní voda z kanalizace
• Odvodnění kalu a fermentace
• Výchozí hnojivo využito místními
• Lokální ošetření namísto drahého převozu za likvidací

Komagata Foods Co., Ltd.

• Krmivo pro ryby
• VOLUTE nahradil pásový filtrační lis
• Lepší efektivita za příznivější cenu
• Snadná údržba bez ucpávání

Odvodňování výpalků ve společnosti Diageo

• Surové výpalky
• 11 modelů VOLUTE ES-354
• Sušina: 30%
• Odvodněné výpalky užity jako palivo pro bioenergetickou elektrárnu