Polymore - polymer dosing system

Stanice POLYMORE na přípravu a dávkování flokulantu – emulze

AMCON » Přídavné vybavení » Systém doplňování polymeru – emulze

Kompaktní a snadno ovladatelný systém na přípravu a dávkování tekutého flokulantu

Stanice pro přípravu a dávkování tekutého polymeru. Jednotka dokonale doplňuje odvodňovací lis VOLUTE™, protože je kompaktní, snadno se ovládá, je přesná a doshuje skvělých výsledků. 

Systém je vhodný i jako příslušenství pro již stávající odvodňovací technologie na čistírnách odpadních vod.

Méně práce díky plně automatickému provozu – Stačí doplňovat zásobní nádrž roztoku polymerem a stanice se postará o zbytek, od měření po rozpuštění.

Stejnoměrná koncentrace – Koncentrace roztoku polymeru je stabilní, díky automatickému měření dávkování polymeru a ředící vody.

Vzájemně propojený provoz s odvodňovacím kalovým lisem nebo jinou technologií –  Zařízení průběžně monitoruje rozpouštěcí nádrž a nádrž zásobního roztoku speciálními senzory. Když je hladina polymeru nízká nebo když je přívod ředicí vody nedostačující, zařízení se automaticky zastaví a odešle výstražný signál.

Specifikace stanice POLYMORE

Model PolymoreMax. kapacita čerpadla pro tekutý polymerní produkt [l/h]Max. kapacita rozpouštěcí vody [l/h]Rozměry [mm]
DŠV
micro 0,50,1230 fixní500425540
mini 3-0,60,6180520420535
duo 40-6,062 400640505590
midi 300-545418 0008006301020

Toto je vzorek produktové řady, která sahá od nejmenších po největší detaily. Ohledně specifického produktu nás prosím kontaktujte.