AMCON_chemikálie

Optimalizace procesu úpravy odpadní vody

Použitím chemických produktů YESfloc® zlepšíte proces úpravy odpadních vod a přispějete k ochraně životního prostředí

Optimalizací procesu úpravy odpadní vody s pomocí chemikálií YESfloc® docílíte výborných výsledků, snížení nákladů na likvidaci kalu včetně spotřeby chemických látek, a také přispějete k ochraně životního prostředí.

S optimalizací procesů úpravy odpadních vod Vám pomůžeme v těchto případech:

  • Výstupní kvalita upravené odpadní vody není vyhovující.
  • Objem Vaší výroby se zvyšuje a současná kapacita čistírny odpadních vod nemůže nemůže pojmout větší množství odpadní vody.
  • Výdaje za chemické látky představují vysoké provozní náklady na úpravu odpadní vody a my bychom rádi získali nezávislou profesionální revizi našeho výběru a dávkování chemikálií.
  • Reakce chemických látek s naší odpadní vodou se změnila a my potřebujeme pomoci.
  • Odvodňování kalu se změnilo a výstupní odvodněný kal je vlhčí, než dříve.
  • Zvýšily se náklady na likvidaci kalu.

Reference