omezení kalů, Omezme kal, ochráníme Zemi, AMCON Europe s.r.o.Nikdo nechce zničit nádhernou přírodu Země. Naneštěstí ale můžeme říct, že ji ničíme již jen tím, že na Zemi žijeme. Skutečností je, že každý den produkujeme odpadní vodu splachováním toalet, vypouštěním van, praním prádla, mytím nádobí a tak dále. Například objem odpadní vody z domácnosti vyprodukované rodinou o 4 členech dosahuje dvou tisíc láhví po 500 ml za den. Celkový roční objem kalu vyrobeného všemi čistírnami odpadních vod v Japonsku je přibližně 427,8 milionu kubických metrů. Odpadní voda, kterou denně produkujeme, doslova mizí v kanálu, což nám neposkytuje dostatečné povědomí o měřítku této krize, které Země čelí. Kam tedy odpadní voda teče? Odpadní voda odtéká do čistírny odpadních vod, kde se rozděluje na „vyčištěnou vodu“ a „kal“. Vyčištěná voda se znovu používá, zatímco kal se jednoduše ukládá na skládky. Problém je v tom, že uložený kal znečišťuje půdu a stává se jedním z hlavních faktorů narušování životního prostředí, o kterém bohužel ví jen málo lidí.

Jak kal vzniká?

omezení kalů, Omezme kal, ochráníme Zemi, AMCON Europe s.r.o.Při čištění odpadní vody je nutné odstranit všechny nečistoty vyjma H2O. V praxi se běžně používá biologická úprava, která odstraňuje nečistoty rozpuštěné ve vodě. Technologie biologické úpravy využívá k odstraňování nečistot z odpadní vody enzymy produkované mikroorganismy. Jinými slovy, mikroorganismy požírají nečistoty v odpadní vodě a vytvářejí „vyčištěnou vodu“. Po biologické úpravě jsou „vyčištěná voda“ a „kal“ ponechány v jímce a „kal“ se skládá z mikroorganismů, mrtvých mikroorganismů a jejich metabolitů. Mikroorganismy jsou nezbytné pro vytvoření „vyčištěné vody“, ale současně, čím více vody upravíme, tím více vznikne kalu jako vedlejšího produktu.

Narušování životního prostředí kalem

Odpadní voda je v čistírnách odpadních vod rozdělena na vyčištěnou vodu a kal a vyčištěná voda se vrací do přírodního cyklu. Na druhou stranu, kal se pouze ukládá, a to po odvodnění na obsah vody 85 %. Vzhledem k omezeným plochám skládek se kal před definitivní likvidací spaluje. Je neuvěřitelné, že v některých zemích se kal stále vyhazuje bez jakéhokoli zpracování přímo do moře. V každém případě způsobuje kal narušení životního prostředí. Kal uložený na skládkách proniká s dešťovými srážkami do spodní vody a při spalování vzniká velké množství oxidu uhličitého. Je zřejmé, že kal vyhozený do moře způsobuje znečištění oceánů. A kromě těchto problémů, protože takové zpracování stojí spoustu peněz, ukládají někteří lidé svůj kal ilegálně. Výměnou za komfortní životy, kterých si užíváme, zůstává tento problém již mnoho let neřešený. A mnoho lidí si tento problém dokonce ani nepřipouští. Jak se vyvíjejí rozvojové země, stává se narušování životního prostředí způsobené kalem závažným globálním problémem. Pokud nad tímto vážným problémem zavřeme oči, zaplní se Země hromadami kalu.omezení kalů, Omezme kal, ochráníme Zemi, AMCON Europe s.r.o.

Snaha firmy AMCON

AMCON vyvíjí pozitivní úsilí směrem k řešení narůstajícího globálního problému ničení životního prostředí způsobeného kalem. V roce 1996 jsme jako první uvedli na trh „biosušičku Dell Compo“ pro kanalizační systémy malého měřítka v průmyslu. Dell Compo ztělesňuje myšlenku zřízení lokálního systému recyklace kalu s opětovným využíváním kalu v rámci obce, která ho vytvořila. Stručně, Dell Compo přeměňuje kal na hnojivo, přičemž tento kal by byl jinak zlikvidován jako průmyslový odpad. S použitím zařízení Dell Compo pro komunální kanalizační systémy malého měřítka se kal přeměňuje na hnojivo, místo aby byl jako průmyslový odpad spálen. Dell Compo umožňuje recyklaci kalu, šetrnou k životnímu prostředí. Nekontaminuje spodní vodu ze skládek. Neemituje oxid uhličitý ze spalování. Farmář pěstující zeleninu s použitím hnojiva vyrobeného z kalu říká: „Od té doby, co jsem začal používat toto hnojivo, chutná zelenina tak, jak jsem byl zvyklý jako dítě. To je skutečná chuť zeleniny.“ Tento projekt je oceňován také farmáři a je šetrný k životnímu prostředí. Jako ochránce životního prostředí bude AMCON i nadále dodávat výrobky, jako je tento. Lidé potřebují zapojit do svého jednání etiku. Kontaktujte nás.

Celkový pohled na Dell CompoCelkový pohled na Dell Compo

Vnitřek fermentační nádrže Dell CompoVnitřek fermentační nádrže Dell Compo

Hotové hnojivoHotové hnojivo

Hnojivo použité v zemědělstvíHnojivo použité v zemědělství

Sludge Dewatering and Fermentation System Dell Compo