Volute instalace na průmyslové čistírně odpadních vod

Nejlepší odvodnění kalů začíná pilotním testem

VOLUTE logo červené

Pilotní test je základ

Ještě než k vám dorazíme s naší mobilní jednotkou, analyzujeme kal v naší laboratoři. Vzorky kalu použijeme i k tzv. JAR testům, díky nimž jsme schopni nabídnout vhodné flokulanty a případně i další chemikálie pro efektivní odvodnění kalu. Následuje pilotní test, kdy k vám přivezeme mobilní jednotku VOLUTETM s veškerým příslušenstvím a flokulanty s nejlepšími výsledky, které vyzkoušíme v provozu přímo u Vás. Proč se vlastně pilotní test dělá? Dělá se proto, abychom v reálném prostředí nastavili všechny parametry odvodňovacího lisu VOLUTETM tak, aby bylo dosaženo výsledků, které zákazník očekává za co možná nejnižších provozních nákladů, co do spotřeby energie, flokulantu a oplachové vody. Digitalizace a automatizace není jen moderním trendem, ale umožňuje uživatelsky příjemnou obsluhu a kontrolu odvodňovací technologie na dálku bez toho, aniž by byla nutná přítomnost operátora. Odvodňovací lisy VOLUTETM jsou konstruovány pro spolehlivý chod v nepřetržitém provozu.

Probíhající pilotní testování
VOLUTE odvodňující kal během pilotního testu na čistírně.

Pilotní test odvodnění kalu z chemické průmyslové výroby

Pilotní test na čistírně společnosti SYNTHESIA, a.s. s mechanickým, biologickým a terciálním čištěním odpadní vody, která vzniká při chemické výrobě, je příkladem instalace, kde odvodňovací lis VOLUTETM výrazným způsobem pomáhá šetřit náklady spojené s likvidací kalu.

ČOV dříve používala pouze zahušťovač kalu, který nesplňoval požadavky na kvalitu sušiny v kalovém koláči ani filtrátu na výstupu. Zákazník začal hledat řešení, které dosáhne dobrých výsledků a zároveň vyžaduje jen minimální pozornost operátora a občasnou údržbu. Zákazník se rozhodl vyzkoušet technologii VOLUTETM firmy AMCON.

Usazovací nádrž
Jedna ze tří usazovacích nádrží v místě instalace.

Požadavky ČOV:

1. Kapacita: min. 30 m³/h
2. Objem kalu: 240 kg NL/h
3. Obsah sušiny v kalovém koláči: min.  20 % NL
4. Kvalita odvodněného filtrátu: max. SS 200 mg/l

Výhled na část čistírny.
Výhled na usazovací nádrž.

Charakteristika odvodňovaného kalu:

Typ kalu: přebytečný aktivovaný kal z chemické výroby
Průtok kalu: 1,5 m³/h
Kapacita ČOV: 171 – 285 m³/den
Koncentrace kalu: 0,18 – 0,33 %

Výběr flokulantu

Pro pilotní testy vybíráme takový flokulant, který vytvoří pevné vločky pro snadné odvodnění. Z 6 vybraných flokulantů testovaných v laboratorních podmínkách, byly vybrány dva s nejlepšími výsledky pro použití během pilotního testu. AMCON Europe s.r.o. díky své dceřiné společnosti CHEM.ENGI nabízí flokulanty YESfloc®. Zatímco za použití flokulantu CWEX736 bylo dosaženo hodnoty sušiny okolo 19 %, při použití flokulantu COEX88 bylo dosaženo sušiny převyšující 25 %. Během celého pilotního testu ani jeden z odebraných vzorků nevykazoval sušinu nižší než 20 %.
Prohlédnout si výsledky pilotního testu.
Nátoková regulační nádrž technologie VOLUTE.
Kal v nátokové regulační nádrži před přidáním flokulantů.
Kvalitní vločky díky flokulantu YESfloc.
Pevné vločky vytvořené s produktem YESfloc firmy CHEM.ENGI.

Vyhodnocení

  • Navzdory nízké koncentraci kalu bylo dosaženo velice dobrých výsledků.
  • Požadovaná kvalita filtrátu: 200mg/l. Dosažená kvalita filtrátu: 40mg/l.
  • Nejlepší výsledek sušiny: 25,04 %.
Odvodňovací lis VOLUTETM, model GS, je vhodný téměř pro jakýkoliv typ kalu s nízkou koncentrací až 0,2 %. Navzdory nízké koncentraci kalu jsme dosáhli velice dobrých výsledků společně s minimálními náklady na provoz (spotřeba vody, elektřiny), s minimální obsluhou a snadnou údržbou.
Mobilní jednotka připravená k provozu
Pohled na interiér mobilní jednotky.
Kalový koláč na výstupu.
Kalový koláč na výstupu s obsahem sušiny přesahující i 25% během testování. 

Shrnutí

Odvodňovací lis VOLUTETM  resp. pilotní test přesvědčil zákazníka, SYNTHESIA, a.s., že se jedná o spolehlivou, efektivní a v neposlední řadě úspornou technologii a dal jí přednost před ostatními odvodňovacími technologiemi. Zákazníka také přesvědčila kompetence v oblasti dodávek kvalitních flokulantů a zajištění záručního a pozáručního servisu. V době sepsání tohoto referenčního příkladu slouží odvodňovací lis VOLUTETM téměř rok a zákazník svého rozhodnutí nelituje. My, ve společnosti AMCON, jsme rádi za každého spokojeného zákazníka a s velkou radostí pozorujeme, jak se zákazník o technologii stará. Samotný stroj i jeho okolí udržuje v čistotě a v bezvadném stavu. Jsme si jisti, že VOLUTETM bude dobře sloužit dlouhá léta.

AMCONem je odvodňování kalu hračka.

Hledáte optimální ŘEŠENÍ pro odvodnění KALU? Rádi Vám poradíme!