timeline_pre_loader
1970

Listopad 1974

Listopad 1974 Bylo založeno středisko Environmental Facility Center v oblasti Gohongi v obvodu Megro, Tokio

Listopad 1974 Bylo založeno středisko Environmental Facility Center v oblasti Gohongi v obvodu Megro, Tokio

Byl zahájen provoz v malé budově v oblasti Gohongi, 10 minut pěšky od stanice linky Yutenji Tokyu Toyoko. V té době zde pracovalo pouze 5 osob, včetně prezidenta, a všichni byli neustále zaměstnáni návštěvami různých pracovišť. V kanceláři nebyli žádní administrativní pracovníci a prezidentova žena nosící na zádech malé dítě přijímala každý den telefonní hovory. Interně se tehdy také diskutovalo o symbolu firmy….. Připomíná vám to staré dobré časy v 70. letech, že?

Květen 1979 Kancelář byla přestěhována do obvodu Nakameguro, Tokio. Byl založen Institut technologie a zahájeno vydávání certifikátů o měření

Květen 1979 Kancelář byla přestěhována do obvodu Nakameguro, Tokio. Byl založen Institut technologie a zahájeno vydávání certifikátů o měření

Protože se podniku dobře dařilo, byla kancelář rozšířena a přestěhována na místo u řeky Meguro, odkud je blízko na stanici Nakameguro. Květy sakur byly na jaře krásné, ale ochrana proti záplavám ještě nebyla tak vyspělá jako dnes, a tak se řeka Meguro za deštivého počasí často vylila z břehů. Kancelář byla dokonce čas od času zatopena a podle vyprávění lidí, kteří si na tu dobu pamatují, se silnice ihned pokryla vodou, jakmile začalo pršet. V tom roce také dozrál čas na velkou expanzi a ke společnosti se připojilo 22 nových absolventů vysokých škol. Původně pracovalo ve firmě 10 osob, takže si umíte představit, jak vytížení tenkrát byli, když každý z nich dostal na pomoc 2 nové absolventy.

1980

Září 1984 Byla postavena budova ředitelství Meguro Headquarters Building

Září 1984 Byla postavena budova ředitelství Meguro Headquarters Building

8 minut pěšky od předchozí kanceláře byla zřízena první nezávislá kancelářská budova s třemi podlažími a sklepem. Střešní plocha byla prostorná a příjemná a na některých jejích částech byly pěstovány listnaté rostliny, zelenina, jahody a podobně. V kanceláři bylo vždy zapnuté rádio a během práce se poslouchala hudba. Na jaře si lidé užívali pohledu na květy sakur u řeky Meguro a přitom si vychutnávali lahodné zákusky ze sousední cukrárny „Fukusaya“.

Říjen 1984 Byla zavedena služba dálkového monitorování pro technické vybavení budov

Říjen 1984 Byla zavedena služba dálkového monitorování pro technické vybavení budov

Jak se zvyšovalo pokrytí kanalizační sítě, klesala poptávka po údržbě septiků, která byla jedním z hlavních obchodních artiklů. Protože v té době výrazně narůstal počet bytových domů, zavedli jsme tuto novou monitorovací službu zaměřenou právě na ně. Technické systémy a naše kancelář byly propojeny telefonní linkou a v případě jakéhokoli problému se automaticky spustil alarm, takže bylo možné obratem vyslat na místo pracovníky. Abychom byli přesnější, tato 24/7 služba spočívala v řešení jakýchkoli problémů se zásobovacími nádržemi pitné vody nainstalovanými na střeše. Z té doby proto také pochází název AMCON 24. Pracovníci se denně pohybovali po Tokiu v automobilech pomalovaných obrazy, které si sami navrhli.

Duben 1986 Bylo zahájeno obchodování s analýzami vody

Duben 1986 Byl spuštěn podnik analýzy vody

Bylo zahájeno vzorkování vody ze zásobovacích nádrží pitné vody nainstalovaných obvykle na střechách. Do té doby byly prováděny pouze analýzy a vydávány zprávy, zatímco v tomto roce bylo zahrnuto také vzorkování, aby byla poskytována kompletní služba. Byl sestaven tým 36 osob, sestávající zejména z pracovníků provádějících vzorkování, a začaly práce na odebírání vzorků.

Říjen 1987 Změnil se název na AMCON INC.

Říjen 1987 Změnil se název na AMCON INC.

V roce 1984, kdy jsme slavili 10. výročí založení, byl interně spuštěn „plán CI“. Začala se šířit servisní značka „AMCON“, která byla součástí „plánu CI“ a která byla interně interpretována jako skupina technických specialistů odpovědných za zajišťování komfortu (AMenity) a pohodlí (CONvenience) zákazníkům. 3 roky od založení této servisní značky byl změněn název společnosti na AMCON INC., aby se shodoval se servisní značkou. Oči v logu symbolizují „techniku“ a „důvěru“ a současně připomínají , že AMCON prostřednictvím své služby dálkového monitorování neustále (24/7) dohlíží na vaše objekty.

Září 1989 Firemní výlet na Havaj

Září 1989 Firemní výlet na Havaj

Abychom sami zažili prvotřídní služby, byl tohoto roku zorganizován firemní výlet na Havaj. Zatímco jsme byli ubytováni v luxusním hotelu Sheraton, podnikali jsme vyjížďky do okolí a užívali si sportování na moři. Protože jsme ale úplně nezapomněli na práci, navštívili někteří z nás domov našeho průvodce, aby si prohlédli konstrukci kanalizačních trubek a drtiče odpadků, které se tou dobou v Japonsku běžně nepoužívaly. Po konci starých dobrých časů ekonomické bubliny tím pro AMCON v podstatě skončil také první a poslední výlet do zahraničí…

1990

Duben 1991 Zrození odvodňovacího lisu Volute

Duben 1991 Zrození odvodňovacího lisu VOLUTE™

Zakladateli podniku Masaaki Sasakimu trvalo 10 let, než vynalezl odvodňovací lis VOLUTE™. Patent byl přiznán v USA v roce 1994 a v Japonsku v roce 1995. První cílenou marketingovou aktivitou byla reklama upozorňující lidi na novou technologii. Zúčastnili jsme se co možná největšího počtu výstav, kde jsme novou technologii propagovali. Navzdory tomu nebylo jednoduché ostatním srozumitelně vysvětlit, jak může tento stroj ve skutečnosti zahušťovat nebo odvodňovat kal. Z toho důvodu byly převáděny ukázky. Myslím, že si to mnozí ani neuvědomili, ale na výstavu byl pro předvádění stroje skutečně každý den přivážen kal z kanalizační čističky. Tento nápad nakonec přinesl úspěch a postupně narůstal počet požadavků na předvádění; následovala náročná doba objíždění celého Japonska s ukázkami fungování stroje.

Září 1995 Továrna se přestěhovala z obvodu Machida do Kohoku v Jokohamě

Září 1995 Továrna se přestěhovala z obvodu Machida do Kohoku v Jokohamě

Závod, který byla situován v Machida v Tokiu, se přestěhoval do Nippa v obvodu Kohoku v Jokohamě, kde mají sídlo různé malé továrny. Obvod Kohoku implementoval po skončení války politiku využití zemědělských pozemků pro továrny a skladiště. Z tohoto důvodu jsou dnes různé továrny, zejména kolem řeky Tsurumi, a obvod se stal jednou z největších vnitřních průmyslových oblastí v Jokohamě.

Duben 1996 Na trh byl uveden systém odvodňování a fermentace kalu „Dell Compo“

Duben 1996 Na trh byl uveden systém odvodňování a fermentace kalu „Dell Compo“

„Výroba hnojiva z kalu vznikajícího při úpravě odpadních vod…. očekávání místní produkce pro místní spotřebu…“ Když se podíváte na jednotku Dell Compo nainstalovanou v zemědělských drenážních zařízeních, můžete se sami přesvědčit, jak bylo toto očekávání zakladatele naplněno. „Kdyby existoval kompaktní kompostér vhodný pro stávající zařízení, přeměňoval by se kal na hnojivo v něm. V tom případě by se kal nelikvidoval jako průmyslový odpad, nýbrž by se mohl znovu použít na zemědělskou půdu.“ Bylo přijato mnoho takových požadavků od obcí a začal vývoj systému Dell Compo. I když to trvalo velmi dlouhou dobu, vedlo vynaložené úsilí nakonec k finální verzi tohoto stroje. Na začátku nebylo snadné dosáhnout stabilního výkonu kompostování a pověřená osoba musela bez odpočinku opakovaně navštěvovat pracoviště. Při takovém nasazení se specifikace systému Dell Compo postupně zlepšovaly a v dnešní době se již jedná o dlouhodobě prodávaný výrobek.

Duben 1997 Na trh byl uveden odvodňovací lis Volute pro čistírny odpadních vod (WWTP) malé velikosti

Duben 1997 Na trh byl uveden odvodňovací lis VOLUTE™ pro čistírny odpadních vod (WWTP) malé velikosti

Výzkumný pracovník z Japan Sewage Works Agency se nás na výstavě, které jsme se tehdy zúčastnili, zeptal, jestli je možné odvodňovat kal s nízkou koncentrací, nebo ne. To byl začátek vývoje modelů pro čistírny odpadních vod malé velikosti. Po provedení experimentů pro ověření základních vlastností kalu z oxidační jámy ve vesnici Niiharu v prefektuře Gunma byl v roce 1995 zahájen společný výzkum s Japan Sewage Works Agency, zaměřený na praktickou aplikaci technologie pro čistírny odpadních vod malé velikosti. S podporou města Toyota v prefektuře Aichi a města Nakanojo v prefektuře Gunma byl proveden dlouhodobý experiment (820 dnů provozu a 11 500 hodin provozu). Na základě tohoto společného výzkumu byl pověřený pracovník schopen každý den vnímat potenciál odvodňovacího lisu VOLUTE™, což mu neustále dodávalo vysokou motivaci. V červenci 2000 se odvodňovací lis VOLUTE™ objevil ve standardní specifikaci zařízení Japan Sewage Works Agency a začalo ho používat stále více zákazníků.

2000

Duben 2003 Na trh byla uvedena sušička Solapy

Duben 2003 Na trh byla uvedena sušička Solapy

V zemědělských drenážních zařízeních v horském regionu se silným sněžením je obtížné, aby nákladní vůz s kalovou cisternou dorazil na pracoviště, protože silnice jsou zasypané sněhem. Z tohoto důvodu je nutné kal v zařízeních skladovat a bylo tedy důležité dál snížit jeho objem. V reakci na to jsme přeorientovali své zaměření na vývoj malé sušičky kalu, která by se mohla hodit čistírnám malé velikosti, jako jsou zemědělská drenážní zařízení. Na začátku se sušička skládala z vrstev vodorovně nainstalovaných bubnů, ale když nebyl kal dostatečně suchý, ucpávala se na vstupu a museli jsme provést mnoho zkoušek předtím, než se model vyvinul do současné podoby.

Prosinec 2003 Bylo představeno zařízení na zkoumání vedlejších produktů dezinfekce v pitné vodě

Prosinec 2003 Bylo představeno zařízení na zkoumání vedlejších produktů dezinfekce v pitné vodě

Změnou zákona o vodárenství v roce 2004 (standard kvality vody stanoven nařízením 101 Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. května 2004) bylo předepsáno zkoumání vedlejších produktů dezinfekce. Vedlejší produkt dezinfekce je chemická látka, která může vzniknout z chemické reakce probíhající mezi chlorovaným vzorkem vody odebraným z řeky a obsaženým organickým materiálem. Příklady vedlejších produktů dezinfekce jsou chloroform, formaldehyd nebo kyanid, které jsou škodlivé pro lidské tělo a mohou zvýšit riziko rakoviny nebo způsobit neurologické poruchy. V našem podniku se v reakci na změnu zákona o vodárenství začaly používat plynový chromatograf a iontový chromatograf, s nimiž je možné provádět důkladná vyšetření.

Leden 2004 Byla postavena budova ředitelství v Jokohamě a základna se tedy přestěhovala z Nakameguro v Tokiu do Kohoku v Jokohamě.

Leden 2004 Byla postavena budova ředitelství v Jokohamě a základna se tedy přestěhovala z Nakameguro v Tokiu do Kohoku v Jokohamě.

Označení „VOLUTE™“ našeho odvodňovacího lisu znamená „spirálu“ a interiér nové budovy ředitelství je skutečně postaven ve spirálovitém tvaru. Každé podlaží propojují 3 až 4 schody, a chcete-li se dostat do nejvyššího poschodí, musíte obejít celou budovu. Nový návštěvník se proto vždy s velkým zájmem ptá: jak je ta budova postavena?. Potom se mu na tuto otázku dostane odpovědi, když obchází budovu spirálovitého tvaru kolem dokola. Také noví zaměstnanci se v budově nejméně jednou ztratí, a proto navštivte alespoň jednou naši kancelář, abyste se zorientovali.

Březen 2007 Byla založena čínská dceřiná společnost „AMCON (Yixing) Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd.“

Březen 2007 Byla založena čínská dceřiná společnost „AMCON (Yixing) Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd.“

Naše přání, aby se každý na světě seznámil s naší technologií odvodňování kalu a dokázal ji efektivně využívat, vedlo k založení výrobní a distribuční základny v Jiangsu v rychle rostoucí Číně. Na základě naší myšlenky „čínský podnik pro čínské pracovníky“ byl podnik uveden do provozu s výhradně čínským personálem v pronajaté továrně, která byla třikrát tak velká jako továrna v Japonsku. Žádná povědomost o značce VOLUTE™, žádní zákazníci, žádní místní pomocníci, žádné výrobní know-how – provoz v Číně začínal od absolutní nuly. Ačkoli si někdo může pomyslet, že taková strategie byla lehkomyslná nebo nerozvážná, firma nyní díky usilovné píli a snaze prezidenta a jeho místních zaměstnanců stabilní rychlostí roste.

Květen 2008 Byla vytvořena webová stránka pro analýzy vody „suishitsubunseki.com“

Květen 2008 Byla vytvořena webová stránka pro analýzy vody „suishitsubunseki.com“

Hlavní myšlenkou za spuštěním „suishitsubunnseki.com“ bylo seznámit více lidí s analýzami vody, a jakmile byla stránka uvedena do provozu, dostali jsme různé dotazy a žádosti od lidí, kteří nemají s analýzami vody žádné zkušenosti – zde je několik příkladů. „Zkontrolovali byste nám vodu ve studni a zjistili, jestli je pitná?“, „zjistili byste, jestli se voda z pramene může prodávat?“, „zkontrolovali byste rozdíl kvality mezi vstupem a výstupem vody od našeho dodavatele?“, „voda má divný zápach a chuť, zjistili byste, jestli je bezpečné ji pít, nebo ne?“, „našli byste příčinu koroze našich vodovodních trubek?“ Každý den jsme dostávali nové zajímavé otázky. Na vaše vyžádání nabízíme nejen všeobecnou analýzu, ale také jakoukoli jinou analýzu speciální, a proto nás neváhejte kontaktovat.

Únor 2009 Byl vyvinut model odvodňovacího lisu Volute velkého měřítka a uveden na trh

Únor 2009 Byl vyvinut model odvodňovacího lisu VOLUTE™ velkého měřítka a uveden na trh

Na základě svých zkušeností ze zahraničních trhů jsme zjistili, že je zde množství neuvěřitelně velkých čistíren odpadních vod. „Existuje nějaký větší lis VOLUTE™?“ – od zákazníků ze zahraničí jsme dostali mnoho takových dotazů. Proto byl v listopadu 2007 zahájen vývoj většího modelu s kapacitou dvakrát tak velkou, jako měl model současný. Podle výzkumného a vývojového (R&D) týmu ovšem nestačilo pouze vyrobit buben o větším průměru. Poté, co jsme znovu do detailu prozkoumali základní princip technologie VOLUTE™ a prošli mnoha pokusy a omyly, byl v únoru 2009 vyvinut nový, velký model. Téhož roku v červenci byl nainstalován první model v komunální čistírně odpadních vod v Jihoafrické republice.

Duben 2009 Společnost AMCON byla vybrána mezi 300 japonských pulzujících Monozukuri (výrobních) malých a středních podniků (SME) Ministerstvem hospodářství Japonska

Duben 2009 Společnost AMCON byla vybrána mezi 300 japonských pulzujících Monozukuri (výrobních) malých a středních podniků (SME) Ministerstvem hospodářství Japonska

Program 300 pulzujících Monozukuri (výrobních) malých a středních podniků, sponzorovaný agenturou SMEs Ministerstva hospodářství, vybírá a oceňuje malé a střední podniky se speciální technologií z celého Japonska. Podle výběrového výboru „existuje mnoho malých a středních podniků s vyspělou technologií, které nejsou příliš známé. Těchto 300 společností je jen špičkou ledovce různých firem podnikajících po celém Japonsku.“ Jako pro firmu vyrábějící a prodávající zařízení, která obecně nepadnou hned každému do oka, pro nás bylo velkou poctou být vybráni jako jeden z Monozukuri malých a středních podniků v Japonsku.

2010

Listopad 2010 Byla založena druhá dceřiná společnost se sídlem v Číně, AMCON (Fujian) Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Listopad 2010 Byla založena druhá dceřiná společnost se sídlem v Číně, AMCON (Fujian) Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Za 3 roky od založení čínské dceřiné společnosti v Jiangsu se stalo zjevným, že s podnikáním v Číně jsou spojeny různé potíže. Pro dalším stadium byla výrobní základna přestěhována do Fujian. Ačkoli byla výroba dílů do té doby outsourcována, bylo za účelem dosažení větší soběstačnosti založeno několik nových výrobních závodů. Továrna byla vybudována na velkém pozemku o rozloze 10 000 m2 a stále ještě máme v paměti venkovskou krajinu se stády dobytka pohybujícími se okolo nás, kterou jsme spatřili při své první návštěvě.

Duben 2011 Byla založena dceřiná společnost se sídlem v Evropě, AMCON Europe s.r.o.

Duben 2011 Byla založena dceřiná společnost se sídlem v Evropě, AMCON Europe s.r.o.

Naše evropská dceřiná společnost má sídlo v Praze (Česká republika), která je situována v srdci Evropy. Do té doby se výrobky montované v Japonsku vyvážely a dodávaly našim zákazníkům v Evropě z Japonska, ale když jsme vzali v úvahu nežádoucí kolísání směnného kurzu měn, dlouhé dodací lhůty po moři a vysoké náklady na přepravu, rozhodli jsme se zahájit lokální výrobu v Evropě. Nemluvě o tom, že jsou Češi navíc také snaživí a milí. Lidé se nás často ptají: „To je Československo?“ Ale v roce 1993 se Česká republika a Slovenská republika rozdělily a staly se samostatnými.

Květen 2011 Byl vyvinut pokročilý odvodňovací lis Volute a uveden na trh

Květen 2011 Byl vyvinut pokročilý odvodňovací lis VOLUTE™ a uveden na trh

V březnu 2010 byl implementován „ZCELA NOVÝ ZNAČKOVÝ PLÁN VOLUTE™“, zaměřený na práce na všech slabých bodech současného modelu. Jako výsledek tohoto plánu byl v květnu 2011 uveden na trh pokročilý odvodňovací lis VOLUTE™ řady VDC. Řada VDC je ve srovnání s konvenčním modelem navržena tak, aby měla stabilní výkon během delší doby, přičemž se zároveň prodloužila životnost náhradních dílů a snížily se náklady na jejich výměny.