timeline_pre_loader
1970

Listopad 1974

Listopad 1974 Bylo založeno středisko Environmental Facility Center v oblasti Gohongi v obvodu Megro, Tokio

V listopadu roku 1974 bylo založeno středisko Environmental Facility Center v obvodu Megro, Tokio, Japonsko.

Provoz střediska byl zahájem v útlém kruhu 5 osob. Stanovištěm se stala malá budova v oblasti Gohongi, 10 minut pěšky od stanice linky Yutenji Tokyu Toyoko. Všichni zaměstnanci byli neustále vytížení včetně ředitele častými výjezdy na různá pracoviště. Administrativní agendu v té době zastávala manželka ředitele, která se současně starala i malé batole. Interně se tehdy diskutovalo o symbolu firmy….. Připomíná vám to staré dobré časy v 70. letech, že?

Květen 1979 Kancelář byla přestěhována do obvodu Nakameguro, Tokio. Byl založen Institut technologie a zahájeno vydávání certifikátů o měření

Květen 1979: Kancelář byla přestěhována do obvodu Nakameguro. Byl založen Institut technologie a zahájení činnosti certifikace měření.

Podniku se dařilo dobře, a tak byla kancelář rozšířena a přestěhována na místo u řeky Meguro. Květy sakur byly na jaře krásné, ale ochrana proti záplavám ještě nebyla tak vyspělá jako dnes, a tak se řeka Meguro za deštivého počasí často vylila z břehů. Kancelář byla dokonce čas od času zatopena. V tom roce se ke společnosti připojilo 22 nových absolventů vysokých škol. Původně pracovalo ve firmě 10 osob, takže si umíte představit, jak vytížení tenkrát byli, když každý z nich dostal na pomoc 2 nové absolventy.

1980

Září 1984 Byla postavena budova ředitelství Meguro Headquarters Building

Září 1984: Byla postavena budova ředitelství Meguro Headquarters Building

Jen 8 minut pěšky od předchozí kanceláře byla zřízena první samostatná třípatrová kancelářská budova. Střešní plocha byla prostorná a příjemná a na některých jejích částech byly pěstovány listnaté rostliny, zelenina, jahody a jiné. V kanceláři bylo vždy zapnuté rádio a během práce se poslouchala hudba. Na jaře se lidé těšili výhledu na květy sakur u řeky Meguro a přitom si vychutnávali lahodné zákusky ze sousední cukrárny „Fukusaya“.

Říjen 1984 Byla zavedena služba dálkového monitorování pro technické vybavení budov

Říjen 1984: Nová služba dálkového monitorování zásobování pitnou vodou

Jak se zvyšovalo pokrytí kanalizační sítě, klesala poptávka po údržbě septiků, která byla jedním z hlavních obchodních pilířů. Protože v té době výrazně narůstal počet bytových jednotek, zavedli jsme novou monitorovací službu zaměřenou právě na nově vystavěné byty a domy. Technické systémy a naše kancelář byly propojeny telefonní linkou a v případě jakéhokoli problému se automaticky spustil alarm. Obratem jsme na místo vyslali pracovníky, kteří vyřešili různorodé problémy se zásobovacími nádržemi pitné vody na střeše.  Tato služby byla k dispozici 24/7. Z této doby pochází název AMCON 24. Pracovníci se denně pohybovali po Tokiu v automobilech pomalovaných obrazy, které si sami navrhli.

Duben 1986 Bylo zahájeno obchodování s analýzami vody

Duben 1986: Byl založen laboratorní úsek pro vzorkování vody

Bylo zahájeno vzorkování vody ze zásobovacích nádrží pitné vody umístěných většinou na střechách. Cílem založení tohoto úšeku bylo poskytovat zákazníkům kompletní služby. Byl sestaven tým 36 osob, sestávající zejména z laborantů provádějících vzorkování, a začaly práce na odebírání vzorků.

Říjen 1987 Změnil se název na AMCON INC.

Říjen 1987: Nový název společnosti – AMCON INC.

V roce 1984, kdy jsme slavili 10. výročí založení, byl interně spuštěn „plán CI“. Začala se šířit servisní značka „AMCON“, která byla součástí „plánu CI“ a která byla interně interpretována jako skupina technických specialistů odpovědných za zajišťování komfortu (AMenity) a pohodlí (CONvenience) zákazníkům. Tři roky od založení této servisní značky byl změněn název společnosti na AMCON INC., aby se shodoval se servisní značkou. Oči v logu symbolizují „techniku“ a „důvěru“ a současně připomínají , že AMCON prostřednictvím své služby dálkového monitorování neustále (24/7) dohlíží na vaše objekty.

Září 1989 Firemní výlet na Havaj

Září 1989: Firemní výlet na Havaj

V roce 1989 byl zorganizován firemní výlet na Havaj. Podnikali jsme vyjížďky do okolí a užívali si sportování na moři. Protože jsme ale úplně nezapomněli na práci, navštívili někteří z nás domov našeho průvodce, aby si prohlédli konstrukci kanalizačních trubek a drtiče odpadků, které se tou dobou v Japonsku běžně nepoužívaly.

1990

Duben 1991 Zrození odvodňovacího lisu Volute

Duben 1991: Zrození odvodňovacího lisu VOLUTE™

Zakladatel podniku Masayoshi Sasaki po 10. letech výzkumu a vývoje představil technologii, kterou svět ještě neviděl: VOLUTE™ šroubový lis na odvodňování kalů a odpadní vody.  Technologie byla patentovaná v USA v roce 1994 a v Japonsku v roce 1995. Následně jsme se účastnili vysokého počtu výstav, kde jsme novou technologii představili širokému okolí. Za účelem co nejrealističtější demonstrace byl pro chod odvodňovacího lis každý den přivezen kal a odvodńovalo se přímo na stánku. I další zájemci byli zvědaví, jak tento stroj pracuje, a tak jsme se rozhodli, že se strojem objedeme různá místa Japonska a předvedeme zahuštění a odvodně přímo v praxi.  Demonstace byly úspěšné a my jsme začali dostávat víc a víc poptávek po pilotním testu.

Září 1995 Továrna se přestěhovala z obvodu Machida do Kohoku v Jokohamě

Září 1995: Továrna se přestěhovala z obvodu Machida do Kohoku v Jokohamě

Závod situovaný v Machida v Tokiu, se přestěhoval do Nippa v obvodu Kohoku v Jokohamě, kde mají sídlo různé střední a menší továrny. Obvod Kohoku poskytl zemědělskou půdu jako pozemky pro výstavbu továren a skladišť po skončení války. Obvod kolem řeky Tsurumi se v budoucnu stal jednou z největších průmyslových oblastí v Jokohamě.

Duben 1996 Na trh byl uveden systém odvodňování a fermentace kalu „Dell Compo“

Duben 1996 Na trh byl uveden systém odvodňování a fermentace kalu „Dell Compo“

„Výroba hnojiva z kalu vznikajícího při úpravě odpadních vod…. odpad z místní produkce se mění na produkt pro místní spotřebu…“ Jednotka Dell Compo instalovaná v zemědělských drenážních zařízeních splnila misy vyvinutí kompaktního kompostéru, který přeměňuje kal na hnojivo. Díky němu se kal nelikviduje jako průmyslový odpad, nýbrž se znovu využije pro zemědělskou půdu.“ Na základě velkého zájmu obcí se začalo s vývojem jednotky Dell Compo a následném vylepšování. Dnes je  Dell Compo velice oblíbeným a dlouhodobě prodávaným odvodňovacím a fermentovacím řešením.

Duben 1997 Na trh byl uveden odvodňovací lis Volute pro čistírny odpadních vod (WWTP) malé velikosti

Duben 1997 Na trh byl uveden odvodňovací lis VOLUTE™ pro čistírny odpadních vod (WWTP) malé velikosti

Výzkumný pracovník z Japan Sewage Works Agency se nás na výstavě, které jsme se tehdy zúčastnili, zeptal, jestli je možné odvodňovat kal s nízkou koncentrací, nebo ne. To byl začátek vývoje modelů pro čistírny odpadních vod malé velikosti. Po provedení experimentů pro ověření základních vlastností kalu z oxidační jámy ve vesnici Niiharu v prefektuře Gunma byl v roce 1995 zahájen společný výzkum s Japan Sewage Works Agency, zaměřený na praktickou aplikaci technologie pro čistírny odpadních vod malé velikosti. S podporou města Toyota v prefektuře Aichi a města Nakanojo v prefektuře Gunma byl proveden dlouhodobý experiment (820 dnů provozu a 11 500 hodin provozu). Na základě tohoto společného výzkumu byl pověřený pracovník schopen každý den vnímat potenciál odvodňovacího lisu VOLUTE™, což mu neustále dodávalo vysokou motivaci. V červenci 2000 se odvodňovací lis VOLUTE™ objevil ve standardní specifikaci zařízení Japan Sewage Works Agency a začalo ho používat stále více zákazníků.

2000

Duben 2003 Na trh byla uvedena sušička Solapy

Duben 2003 Na trh byla uvedena sušička Solapy

V zemědělských drenážních zařízeních v horském regionu se silným sněžením je obtížné, aby nákladní vůz s kalovou cisternou dorazil na pracoviště, protože silnice jsou zasypané sněhem. Z tohoto důvodu je nutné kal v zařízeních skladovat a bylo tedy důležité dál snížit jeho objem. V reakci na to jsme přeorientovali své zaměření na vývoj malé sušičky kalu, která by se mohla hodit čistírnám malé velikosti, jako jsou zemědělská drenážní zařízení. Na začátku se sušička skládala z vrstev vodorovně nainstalovaných bubnů, ale když nebyl kal dostatečně suchý, ucpávala se na vstupu a museli jsme provést mnoho zkoušek předtím, než se model vyvinul do současné podoby.

Prosinec 2003 Bylo představeno zařízení na zkoumání vedlejších produktů dezinfekce v pitné vodě

Prosinec 2003 Bylo představeno zařízení na zkoumání vedlejších produktů dezinfekce v pitné vodě

Změnou zákona o vodárenství v roce 2004 (standard kvality vody stanoven nařízením 101 Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. května 2004) bylo předepsáno zkoumání vedlejších produktů dezinfekce. Vedlejší produkt dezinfekce je chemická látka, která může vzniknout z chemické reakce probíhající mezi chlorovaným vzorkem vody odebraným z řeky a obsaženým organickým materiálem. Příklady vedlejších produktů dezinfekce jsou chloroform, formaldehyd nebo kyanid, které jsou škodlivé pro lidské tělo a mohou zvýšit riziko rakoviny nebo způsobit neurologické poruchy. V našem podniku se v reakci na změnu zákona o vodárenství začaly používat plynový chromatograf a iontový chromatograf, s nimiž je možné provádět důkladná vyšetření.

Leden 2004 Byla postavena budova ředitelství v Jokohamě a základna se tedy přestěhovala z Nakameguro v Tokiu do Kohoku v Jokohamě.

Leden 2004 Byla postavena budova ředitelství v Jokohamě a základna se tedy přestěhovala z Nakameguro v Tokiu do Kohoku v Jokohamě.

Označení „VOLUTE™“ našeho odvodňovacího lisu znamená „spirálu“ a interiér nové budovy ředitelství je skutečně postaven ve spirálovitém tvaru. Každé podlaží propojují 3 až 4 schody, a chcete-li se dostat do nejvyššího poschodí, musíte obejít celou budovu. Nový návštěvník se proto vždy s velkým zájmem ptá: jak je ta budova postavena?. Potom se mu na tuto otázku dostane odpovědi, když obchází budovu spirálovitého tvaru kolem dokola. Také noví zaměstnanci se v budově nejméně jednou ztratí, a proto navštivte alespoň jednou naši kancelář, abyste se zorientovali.

Březen 2007 Byla založena čínská dceřiná společnost „AMCON (Yixing) Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd.“

Březen 2007 Byla založena čínská dceřiná společnost „AMCON (Yixing) Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd.“

Naše přání, aby se každý na světě seznámil s naší technologií odvodňování kalu a dokázal ji efektivně využívat, vedlo k založení výrobní a distribuční základny v Jiangsu v rychle rostoucí Číně. Na základě naší myšlenky „čínský podnik pro čínské pracovníky“ byl podnik uveden do provozu s výhradně čínským personálem v pronajaté továrně, která byla třikrát tak velká jako továrna v Japonsku. Žádná povědomost o značce VOLUTE™, žádní zákazníci, žádní místní pomocníci, žádné výrobní know-how – provoz v Číně začínal od absolutní nuly. Ačkoli si někdo může pomyslet, že taková strategie byla lehkomyslná nebo nerozvážná, firma nyní díky usilovné píli a snaze prezidenta a jeho místních zaměstnanců stabilní rychlostí roste.

Květen 2008 Byla vytvořena webová stránka pro analýzy vody „suishitsubunseki.com“

Květen 2008 Byla vytvořena webová stránka pro analýzy vody „suishitsubunseki.com“

Hlavní myšlenkou za spuštěním „suishitsubunnseki.com“ bylo seznámit více lidí s analýzami vody, a jakmile byla stránka uvedena do provozu, dostali jsme různé dotazy a žádosti od lidí, kteří nemají s analýzami vody žádné zkušenosti – zde je několik příkladů. „Zkontrolovali byste nám vodu ve studni a zjistili, jestli je pitná?“, „zjistili byste, jestli se voda z pramene může prodávat?“, „zkontrolovali byste rozdíl kvality mezi vstupem a výstupem vody od našeho dodavatele?“, „voda má divný zápach a chuť, zjistili byste, jestli je bezpečné ji pít, nebo ne?“, „našli byste příčinu koroze našich vodovodních trubek?“ Každý den jsme dostávali nové zajímavé otázky. Na vaše vyžádání nabízíme nejen všeobecnou analýzu, ale také jakoukoli jinou analýzu speciální, a proto nás neváhejte kontaktovat.

Únor 2009 Byl vyvinut model odvodňovacího lisu Volute velkého měřítka a uveden na trh

Únor 2009 Byl vyvinut model odvodňovacího lisu VOLUTE™ velkého měřítka a uveden na trh

Na základě svých zkušeností ze zahraničních trhů jsme zjistili, že je zde množství neuvěřitelně velkých čistíren odpadních vod. „Existuje nějaký větší lis VOLUTE™?“ – od zákazníků ze zahraničí jsme dostali mnoho takových dotazů. Proto byl v listopadu 2007 zahájen vývoj většího modelu s kapacitou dvakrát tak velkou, jako měl model současný. Podle výzkumného a vývojového (R&D) týmu ovšem nestačilo pouze vyrobit buben o větším průměru. Poté, co jsme znovu do detailu prozkoumali základní princip technologie VOLUTE™ a prošli mnoha pokusy a omyly, byl v únoru 2009 vyvinut nový, velký model. Téhož roku v červenci byl nainstalován první model v komunální čistírně odpadních vod v Jihoafrické republice.

Duben 2009 Společnost AMCON byla vybrána mezi 300 japonských pulzujících Monozukuri (výrobních) malých a středních podniků (SME) Ministerstvem hospodářství Japonska

Duben 2009 Společnost AMCON byla vybrána mezi 300 japonských pulzujících Monozukuri (výrobních) malých a středních podniků (SME) Ministerstvem hospodářství Japonska

Program 300 pulzujících Monozukuri (výrobních) malých a středních podniků, sponzorovaný agenturou SMEs Ministerstva hospodářství, vybírá a oceňuje malé a střední podniky se speciální technologií z celého Japonska. Podle výběrového výboru „existuje mnoho malých a středních podniků s vyspělou technologií, které nejsou příliš známé. Těchto 300 společností je jen špičkou ledovce různých firem podnikajících po celém Japonsku.“ Jako pro firmu vyrábějící a prodávající zařízení, která obecně nepadnou hned každému do oka, pro nás bylo velkou poctou být vybráni jako jeden z Monozukuri malých a středních podniků v Japonsku.

2010

Listopad 2010 Byla založena druhá dceřiná společnost se sídlem v Číně, AMCON (Fujian) Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Listopad 2010 Byla založena druhá dceřiná společnost se sídlem v Číně, AMCON (Fujian) Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Za 3 roky od založení čínské dceřiné společnosti v Jiangsu se stalo zjevným, že s podnikáním v Číně jsou spojeny různé potíže. Pro dalším stadium byla výrobní základna přestěhována do Fujian. Ačkoli byla výroba dílů do té doby outsourcována, bylo za účelem dosažení větší soběstačnosti založeno několik nových výrobních závodů. Továrna byla vybudována na velkém pozemku o rozloze 10 000 m2 a stále ještě máme v paměti venkovskou krajinu se stády dobytka pohybujícími se okolo nás, kterou jsme spatřili při své první návštěvě.

Duben 2011 Byla založena dceřiná společnost se sídlem v Evropě, AMCON Europe s.r.o.

Duben 2011 Byla založena dceřiná společnost se sídlem v Evropě, AMCON Europe s.r.o.

Naše evropská dceřiná společnost má sídlo v Praze (Česká republika), která je situována v srdci Evropy. Do té doby se výrobky montované v Japonsku vyvážely a dodávaly našim zákazníkům v Evropě z Japonska, ale když jsme vzali v úvahu nežádoucí kolísání směnného kurzu měn, dlouhé dodací lhůty po moři a vysoké náklady na přepravu, rozhodli jsme se zahájit lokální výrobu v Evropě. Nemluvě o tom, že jsou Češi navíc také snaživí a milí. Lidé se nás často ptají: „To je Československo?“ Ale v roce 1993 se Česká republika a Slovenská republika rozdělily a staly se samostatnými.

Květen 2011 Byl vyvinut pokročilý odvodňovací lis Volute a uveden na trh

Květen 2011 Byl vyvinut pokročilý odvodňovací lis VOLUTE™ a uveden na trh

V březnu 2010 byl implementován „ZCELA NOVÝ ZNAČKOVÝ PLÁN VOLUTE™“, zaměřený na práce na všech slabých bodech současného modelu. Jako výsledek tohoto plánu byl v květnu 2011 uveden na trh pokročilý odvodňovací lis VOLUTE™ řady VDC. Řada VDC je ve srovnání s konvenčním modelem navržena tak, aby měla stabilní výkon během delší doby, přičemž se zároveň prodloužila životnost náhradních dílů a snížily se náklady na jejich výměny.