Kontejnerizované řešení odvodňování Amcon

Kontejnerové řešení

VOLUTE logo red

AMCON - kompaktní kontejnerové řešení na odvodnění kalu

AMCON nabízí kontejnerové řešení, které je ihned po doručení připraveno k okamžitému zapojení a následnému použití. Kompaktní jednotka eliminuje stavební náklady a administrativní práce spojené se získáním stavebního povolení. Zároveň uživateli nabízí funkční prostředí s ventilací a vytápěním ve standardu. Tento kontejner představuje zajímavou alternativu ke klasickému odvodnění s jedinečnou funkcí Plug & Play .

Vybavení

Rozměry kontejneru jsou ideální pro pojmutí veškeré výbavy potřebné k odvodnění kalu. Snadno sem umístíte VOLUTE™ odvodňovací lis s HMI kontrolním panelem, macerátor, stanici na přípravu a dávkování polymeru, kanystr s polymerem, vřetenové kalové čerpadlo a další doplňující vybavení. Pro snadnou manipulaci je kontejner vybaven oky v horních rozích a otvory pro vysokozdvižný vozík.

Celkový pohled na kontejner - vstupní dveře, okno a šnekový dopravník.

Standard:

 • VOLUTE™ s HMI ovládacím panelem,
 • stanice na přípravu a dávkování polymeru,
 • vřetenové kalové čerpadlo,
 • LED osvětlení
 • vnitřní izolace/vytápění,
 • jednokřídlé okno,
 • vstupní a servisní dveře,
 • otvor pro dopravník,
 • protiskluzová podlaha,
 • lékárnička,
 • voděodolná zásuvka
Umyvadlo bývá součástí nadstandardního vybavení.
Umyvadlo bývá součástí nadstandardního vybavení.

Doplňující výbava:

 • macerátor,
 • Bubnové síto,
 • volba barvy kontejneru,
 • umístění okna a dveří,
 • šnekový dopravník kalového koláče,
 • umyvadlo,
 • dodání polymerů
 • další individuální úpravy dle přání zákazníka

Benefity

 • Zjednodušené řízení projektu  kontaktujete méně dodavatelů, kratší doba dodání celého projektu
 • Snížení stavebních nákladů – bez nutnosti návštěvy úřadů ohledně stavebního povolení, bez dalších  komplikací spojených s výstavbou
 • Kompaktní jednotka – snadné získaní půjčky od banky, jednoduché přemístění, vhodná volba pro dočasnou instalaci, doplnění stávající ČOV
 • Funkce Plug & Play   velice jednoduché a praktické řešení
Pohled na servisní dveře, Volute a šnekový dopravník.
Nakládání kontejneru k přepravě.

Výhody

 • Výběr vhodného polymeru 
 • Ergonomická stavba
 • Dvojitá podlaha pro uložení potrubí a zachycení úniku kapaliny

Reference

Plug & Play technologie jako součást komunální ČOV, Česká Republika

Na této komunální ČOV jsme nainstalovali kontejnerové řešení včetně odvodňovacího lisu GS-301. 
Jednotka VOLUTE™ nyní odvodňuje konvenční biologicky aktivovaný kal a nahradila původní mobilní odstředivku.

Celkový pohled na kontejnerové řešení na komunální ČOV, Čechy.
Vnitřní pohled do kontejneru skrz servisní dveře.

Prostory čistírny byly příliš malé pro další rozšíření, zákazník se proto rozhodl navýšit kapacitu a ušetřit plochu instalací  kontejnerového řešení společnosti AMCON. Čistírna zpracovává zejména komunální kal z blízké vesnice a přilehlých septických nádrží. Zákazník měl již v minulosti velmi dobré zkušenosti s naší technologií z jiných aplikací a v současnosti je velmi spokojený zejména s dosaženým obsahem sušiny v kalovém koláči, nízkou spotřebou polymeru a kvalitou filtrátu.

Řešení all-in-one na rybí farmě, Norsko

Na rybí farmě v Norsku bylo instalováno kontejnerové řešení za účelem zvýšení obsahu sušiny v kalovém koláči a míry zachycení nerozpuštěných látek. Zákazník využívá recirkulační systém akvakultury k chovu přibližně 1,5 miliónu lososů ročně – od vajíček až po 6 měsíců staré ryby.  Čistírna používala k odvodnění kalu pásový lis, ale dosažené výsledky nebyly uspokojivé, zejména nízký obsah sušiny v kalovém koláči a míra zachycení nerozpuštěných látek.

Kvůli velmi nízké kvalitě kalového koláče docházelo často k ucpávání a zanášení zařízení, které vyžadovalo téměř týdenní servisní práce. Navíc filtrát na výstupu nesplňoval kritéria pro vypuštění do povrchových vod, a proto byl tehdy požadavek o rozšíření tamní farmy zamítnut.

Řešení all-in-one na rybí farmě.
Kontejnerové řešení v Norsku.

Pilotní test prokázal, že VOLUTE™ je vhodnou volbou k celkovému zlepšení kalového hospodářství na farmě. Jedinečná technologie společně s užitím produktů YESfloc® – speciálně polymerů na vodní bázi, s velmi nízkým zbytkovým podílem akrylamidu. Tyto produkty jsou certifikované jako šetrné k životnímu prostředí – nezpůsobují žádné závažnější poškození fjordské akvakultury.

Shrnutí

Toto kompaktní řešení s funkcí Plug & Play je vhodným řešením pro čistírnu s limitovaným prostorem. Díky svým rozměrům a snadné montáži se kontejner stává jednotkou připravenou k provozu prakticky ihned po doručení. Kontejnerové řešení společnosti AMCON eliminuje stavební náklady a náklady na rozšíření již stávající čistírny. Nízkou potřebu údržby a vytápěné/ventilované prostředí ocení jistě každý operátor.

Nakládání kontejnerového řešení k převozu.

Naše další kontejnerové řešení může být na cestě třeba přímo k VÁM!

AMCONem je odvodňování kalu hračka.

 

Hledáte optimální ŘEŠENÍ pro odvodnění KALU?
Rádi Vám poradíme!