Municipal sludge dewatering

Komunální

Existují různé typy komunálního kalu, ať se jedná o kal z pitné vody (železitý nebo hlinitý) nebo kal z vody odpadní. Jednou z mnoha výhod, které nabízí VDP, je flexibilita při zvládání proměnlivých podmínek kalu; koncentrace kalu se může měnit a VDP podle toho přizpůsobuje svou funkci. Hodí se od 50 pe až po městskou velikost pro průběžné zahušťování a odvodňování kalu.

Případové studie komunální