AMCON case studies strip

Komunální reference

Odvodnění dlouhodobě uskladněného kalu

• VOLUTE DUO™ RVP-801
• Odvodnění dlouhodobě uskladněného kalu
• Vysoce koncentrovaný komunální kal
• Velice dobré výsledky

Čistírna odpadních vod snížila spotřebu elektrické energie o 84 % díky odvodňovacímu lisu VOLUTE™

Úsporná technologie na odvodnění kalů nahradila náročnou dekantační odstředivku Náš partner Evergreen Water Solutions (EWS) reprezentuje AMCON na trhu komunálních čistíren odpadních vod ve Velké Británii. EWS společně s United Utilities zorganizovali 12 měsíců dlouhý pilotní test v jedné z nejstarších ČOV na světě. Odvodňovací lis VOLUTE FS-402 měl ukázat výraznou redukci spotřeby energie ve…

Kontejnerové řešení pro odvodnění kalů VOLUTE™ odvodňuje biologicky aktivovaný kal

• VOLUTE™ GS-301
• Kontejnerové řešení
• Podíl sušiny dosahuje až: 20,6%
• Rozšíření kapacity zpracovaného kalu

Odvodnění aktivovaného biologického kalu

• VOLUTE GS-302
• Komunální ČOV s odpadním aktivovaným kalem
• Odvodnění aktivovaného biologického kalu
• Obsah pevných látek v odvodněném kalu: 24%

Odvodňování aktivovaného kalu v poušti na Středním východě

• VOLUTE™ ES-202
• Odvodnění aktivovaného kalu
• Podíl NL v kalovém koláči: 17 %
• Míra zachycení NL: 98 %

VOLUTE™ nahrazuje poruchový pásový lis

• VOLUTE™ ES-302 nahradil pásový lis
• Prostorově výhodnější řešení
• Podíl NL v odvodněném koláči: 24%
• Nižší spotřeba polymeru a lepší kvalita filtrátu

Kancelářská budova s podzemní čistírnou odpadních vod

• VOLUTE™ Zahušťovací lis
• Podzemní čistírna odpadních vod
• Zahuštění kalu z 12 000 na 30 000 mg/l
• Malý půdorys

První instalace odvodňovacího lisu VOLUTE™ v Japonsku

• Snížení nákladů
• Odvodňování bez předhušťovací fáze
• Přímé odvodňování z provzdušňovací nádrže
• Plně automatický provoz

ČOV Škvorec, Česká republika

• Aktivovaný odpadní kal
• Model ES-131
• Nahrazení odvodňovacích vaků
• Úspora pracovní síly díky automatickému provozu
• Sušina: 18%

Yamauchi

• VOLUTE nahradil pískový filtr umístěný venku
• Usnadnění práce zaměstnancům
• Plynulé odvodňování bez ohledu na počasí
• Neomezená provozní doba

Čistírna odpadních vod Němčice nad Hanou, Česká republika

• Aktivovaný odpadní kal
• Instalován model ES-131
• 16 hodin provozu denně
• Obsah sušiny: 18%
• Provozovatel je spokojený se snadnou údržbou

Venkovská komunální kanalizace

• Dell Compo instalace
• Odpadní voda z kanalizace
• Odvodnění kalu a fermentace
• Výchozí hnojivo využito místními
• Lokální ošetření namísto drahého převozu za likvidací