FS-351_half opened

Jak odvodňovací lis VOLUTE™ pracuje?

AMCON » Jak odvodňovací lis VOLUTE™ pracuje?

Jak pracuje odvodňovací lis VOLUTE™ vybavený zahušťovací funkcí ve flokulační nádrži?

GS process flow
VOLUTE dewatering press Flow control tank

1 Nátoková regulační nádrž

Tok kalu je regulován přepadem, jež navrací přebytečný kal zpět do uskladňovací nádrže.

p_flow_11

2 Zahušťovací flokulační nádrž

Po smíchání vhodného polymeru s kalem se začnou tvořit tzv. vločky nezbytné pro kvalitní odvodnění. Součástí flokulační nádrže je zahušťovací jednotka, která kal předzahustí ještě před hlavním odvodňovacím válcem.

VOLUTE dewatering press - cylinder

3 Odvodňovací válec

Kal je dále zahuštěn v první části odvodňovacího válce a následně odvodněn v odvodňovací zóně za zvyšujícího se vnitřního tlaku.

VOLUTE installation end plate
p_flow_6

4 Výstup odvodněného/zahuštěného kalu

Koncová přítlačná deska vyvíjí na odvodněný kal další tlak, a tak dochází ke kvalitnímu odvodnění kalu s obsahem pevných látek 20±5 %. Zahušťovací lis VOLUTE™ není vybavený koncovou deskou a výstupním produktem je zahuštěný kal.

Na jakém principu pracuje odvodňovací lis VOLUTE™ vybavený homogenizační nádrží?

VOLUTE odvodňovací lis EC model
p_flow_1

1 Homogenizační nádrž

Homogenizační nádrž slouží k dočasnému uskladnění kalu před jeho zpracováním. Model s homogenizační nádrží zajistí vysokou míru zachycení nerozpuštěných látek od 95 % výš. Homogenizační nádrž je využívaná i pro přidání anorganického flokulantu. Další chemické látky, např. polyferický sulfát, je možné přimíchávat pomocí čerpadla.

VOLUTE dewatering press Flow control tank

2 Nátoková regulační nádrž

Tok kalu je regulován přepadem, jež navrací přebytečný kal zpět do uskladňovací nádrže.

Flocculation tank

3 Flokulační nádrž

Po smíchání vhodného polymeru s kalem se začnou tvořit tzv. vločky nezbytné pro kvalitní odvodnění.

VOLUTE dewatering press - cylinder

4 Odvodňovací válec

Kal je dále zahuštěn v první části odvodňovacího válce a následně odvodněn v odvodňovací zóně za zvyšujícího se vnitřního tlaku.

VOLUTE installation end plate

5 Výstup odvodněného kalu

Koncová přítlačná deska vyvíjí na odvodněný kal další tlak, a tak dochází ke kvalitnímu odvodnění kalu s obsahem pevných látek 20±5 %.

Odvodňovací lis VOLUTE™ bez homogenizační nádrže.

Odvodňovací lis VOLUTE FS řada
VOLUTE dewatering press Flow control tank

1Nátoková regulační nádrž

Tok kalu je regulován přepadem, jež navrací přebytečný kal zpět do uskladňovací nádrže.

Flocculation tank

2Flokulační nádrž

Po smíchání vhodného polymeru s kalem se začnou tvořit tzv. vločky nezbytné pro kvalitní odvodnění.

VOLUTE dewatering press - cylinder

3 Odvodňovací válec

Kal je dále zahuštěn v první části odvodňovacího válce a následně odvodněn v odvodňovací zóně za zvyšujícího se vnitřního tlaku.

VOLUTE installation end plate
p_flow_6

4Výstup odvodněného/ zahuštěného kalu

Koncová přítlačná deska vyvíjí na odvodněný kal další tlak, a tak dochází ke kvalitnímu odvodnění kalu s obsahem pevných látek 20±5 %. Zahušťovací lis VOLUTE™ není vybavený koncovou deskou a výstupním produktem je zahuštěný kal.